Byggandet minskar – men fler bostäder behövs

Byggandet av bostäder i Sverige minskar på flera håll. Samtidigt behövs fortfarande fler bostäder, särskilt de närmaste åren och för vissa grupper, visar nya prognoser från Boverket.

Bostadsbehovet fortsätter att vara stort. Det visar Boverkets byggbehovsprognos som uppdaterats med anledning av nya befolkningssiffror från Statistiska centralbyrån. I snitt behövs 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025, vilket innebär i stort sett samma behov som prognosen visade på förra året.

Men Boverket bedömer att antalet påbörjade bostäder minskar från cirka 69 000 år 2017 till cirka 56 000 i år. Även år 2019 påbörjas 56 000 bostäder. Det är för lite för att täcka behovet som befolkningsökningen ger.

Läs mer om bostadsbyggandet på Boverkets webbplats

Senast granskad: 2018-06-19 Informationsansvarig:
Boverket