Enklare att söka stöd för solceller

Efter satsningen på solcellstöd i höstbudgeten 2017 har ansökningarna varit många och det hårda trycket ställer krav på enklare hantering av ansökningarna.

Regeringen gav i början av året Energimyndigheten i uppdrag att granska hanteringen av investeringsstödet till solceller och lämna förslag på hur hanteringen av stödet kan förenklas både för de som söker och de som hanterar stödet.

Det huvudsakliga problemet för de som söker stödet är den långa väntetiden på beslut om stöd. Kötiderna har varit upp mot två år i snitt när det var som värst. De minskar nu kraftigt och med ytterligare förenklingar kan processen snabbas på ytterligare.

 Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Senast granskad: 2018-06-27