Investeringsstödet för hyresbostäder utökas

Regeringen vill stimulera till ökat byggande av hyresbostäder och höjer därför investeringsstödet för hyresbostäder.

Höjda stödnivåer, möjlighet att ta ut högre hyror och en påbyggnadsbonus som förbättrar möjligheterna för att bygga fler våningar på befintliga flerfamiljshus.

Det var hösten 2016 som regeringen införde investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 10 000 nya bostäder. Påbyggnadsbonusen är tänkt att täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad, jämfört med att bygga direkt på mark.

Läs mer om det utökade stödet för hyresbostäder på Boverkets webbplats

Läs mer om det utökade stödet för hyresbostäder på regeringens webbplats

Senast granskad: 2018-03-21 Informationsansvarig:
Boverket
webbredaktionen@boverket.se