Mer pengar till solceller

Under perioden 2009 till och med 2017 har Energimyndigheten fördelat 1,4 miljarder kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 200 miljoner kronor.

Fördelningen baseras på inkomna men ej beviljade ansökningar per län. 2018 planerar Energimyndigheten att fördela ytterligare 200 miljoner kronor per tillfälle i april, juni och samt tre fördelningar om cirka 100 miljoner kronor per tillfälle under hösten.

Sverige behöver mer energi från solen. Regeringen har därför avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Det är Energimyndigheten som har ansvar för stödet och hur det fördelas till länsstyrelserna.

Fördelningen har gjorts så att alla län får ett grundbelopp på 1,2 miljoner kronor för att kunna bevilja minst en ansökan, därefter har de fördelade medlen viktats utifrån inkomna ansökningarna och hur mycket medel som varje länsstyrelse hade kvar av tidigare fördelning.

Läs mer om stödet till installation av solceller på Energimyndighetens webbplats

Senast granskad: 2018-03-14 Informationsansvarig:
Boverket