Nu är det dags att mäta radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsongen som börjar den 1 oktober och pågår till den 30 april.

Är du småhusägare och har för höga halter av radon i ditt hus kan du få bidrag till 50 procent av kostnaden för saneringsåtgärderna, dock högst 25 000 kronor. Du söker stödet hos länsstyrelsen i det län där småhuset ligger.

Läs mer på Boverkets webbplats

Senast granskad: 2018-09-28 Informationsansvarig:
Boverket