Nu finns återigen radonbidrag att söka

Regeringen har avsatt pengar 2018-2021 för radonbidraget som kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidraget går nu att söka hos Boverket.

Vad är radon och varför är det farligt?

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet och kan vara skadlig för hälsan när halterna i ett hus eller på en arbetsplats blir för höga. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om radon och hur du du går till väga för att söka bidraget.

Senast granskad: 2018-07-10