Ny elsäkerhetslag ställer krav på elinstallationsföretagen

Den nya elsäkerhetslagen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner.

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

De nya reglerna ger privatpersoner och konsumenter en ökad möjlighet till kontroll. Alla företag som utför elinstallationsarbete på andra elanläggningar än sina egna ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket. Det gör det enkelt för konsumenten att kontrollera att företaget man planerar att anlita uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

E-tjänsten "Kolla elföretaget" är tillgänglig för alla dygnet runt årets alla dagar.

Mer information om den nya lagen och andra frågor som rör elsäkerhet finner du på Elsäkerhetsverkets webbplats elsakerhetsverket.se.

Senast granskad: 2018-03-29