Ny webbportal om solenergi

De senaste åren har intresset för solceller ökat markant. Med ett investeringsstöd och övriga villkor som råder just nu finns det goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. För att öka kunskapen lanserar Energimyndigheten därför en webbportal om solel.

På portalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Målsättningen med portalen är att göra det lättare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet.

– Med Solelportalen vill vi bidra till att öka kunskapen och därigenom öka konsumenters kapacitet att fatta medvetna och långsiktiga beslut i frågor som rör investeringar i solceller, säger Sara Grettve som är projektledare på Energimyndigheten.

Du hittar solelsportalen på Energimyndighetens webbplats

Senast granskad: 2018-09-03