Snart kommer besked om fastighetstaxering

Omkring den 15 juni skickas de första besluten om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har skaffat digital brevlåda.

Det handlar om fastighetstaxering 2018 av alla småhus samt särskild fastighetstaxering 2018 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

Du som inte har digital brevlåda får beslutet med posten senast i början av juli.

Läs mer om fastighetstaxering på Skatteverkets webbplats

Senast granskad: 2018-05-22 Informationsansvarig:
Boverket