Vad är en lagom inomhustemperatur?

Vi har olika uppfattning om vad "lagom" är, men inomhustemperaturen ska ta hänsyn till de personer som har behov av varmare temperatur inomhus.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats där det finns bra information om vad som gäller och hur det regleras: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/temperatur/

 

Senast granskad: 2018-03-05