Vem ansvarar för olyckor vid snö och is?

Vintern har anlänt och det är snö i princip hela landet. Mycket snö innebär risker, men vem ansvarar för om snö och is faller ner från taken och skadar någon och vem ansvarar för snöröjning?

Vem som har ansvaret för snöröjning skiljer sig beroende på var man bor. Via kommunernas hemsidor kan man få information om när det är fastighetsägarens ansvar att hålla undan snön och när det är kommunens.

Fastighetsägarens ansvar

Rent generellt gäller att det som är innanför den egna tomtgränsen ansvarar man alltid själv för.

  • Det är fastighetsägarens ansvar att se till att snö och is skottas ner från taket om det behövs. Fastighetsägaren har också ansvar för att spärra av trottoaren under så att snömassorna inte träffar förbipasserande.
  • Fastighetsägarens ansvar slutar i princip där fastigheten börjar, men fastighetsägaren har även ansvar för smältvatten som rinner ut på gatan från hängrännor på fastighetens tomt.
  • Boverket har regler för hur stora snömängder ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norra delarna av landet till södra delarna.

Det är när det är växelvis kallt och varmt ute som det är störst risk för snöras. Snön är då också väldigt blöt och tung. Istoppar kan också falla ner från taken, men istapparna är ofta bara en del av ett större isblock som kan lossna.

Kommunerna har ett tillsynsansvar över fastighetsägare och byggherrar så att de följer de regler som gäller.

När det gäller personskador finns det i Boverkets byggregler krav på skydd mot fallande is och snö vid byggnaders entréer, om det finns särskilda risker för personskador.

I övrigt är det ordningslagen som gäller och som fastighetsägare ska följa för att undvika personskador på grund av nedfallande snö och is.

Skotta snö från taket

Som villaägare bör du aldrig klättra upp på taket för att skotta bort snön på grund av olycksrisken.

- Det finns inga villatak som rasar. I så fall är det inte snömängden det beror på utan allvarliga fel i konstruktionen på grund av röta eller vattenskada, säger Björn Mattson, civilingenjör på Boverket.

Det är endast i undantagsfall som man bör skotta sitt tak. I så fall bör man alltid:

  • Anlita fackmän med rätt utrustning och utbildning.
  • Det är fastighetsägaren som ansvarar för att säkerhetsanordningar finns vid snöskottning på tak.
  • Särskilda arbetsmiljöregler gäller för detta arbete.

Läs mer om säkrare snöskottning i broschyr från Arbetsmiljöverket

Läs mer om ordningslagen

Boverkets byggregler om skyddsanordningar mot fallande is och snö

SMHI:s vattenwebb om snölast

Senast granskad: 2018-02-07 Informationsansvarig:
Boverket
webbredaktionen@boverket.se