Branschorganisationer

Bra och användbar information om hantverkstjänster hittar du på branschorganisationers webbplatser. Observera att branschorganisationer inte vänder sig direkt till privatpersoner! I de flesta fall finns bra och användbar information på organisationernas webbplatser om hantverkstjänster och hur man hittar rätt kompetens inom respektive område. 

Saknar du någon organisation? Maila till redaktionen@omboende.se

Plåtslagarnas riksförbund
www.plr.se                                                              

Svensk Ventilation
www.svenskventilation.se 

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
www.skorstensfejare.se

VVS Företagen
www.vvsforetagen.se

Byggkeramikrådet
www.bkr.se

Hissförbundet
www.hissforbundet.se 

Målaremästarna
www.maleri.se

Måleriföretagarna Sverige AB
http://www.maleriforetagarna.se/

Sveriges Färgfabrikanters Förening
www.sveff.se

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
www.skvp.se

Takentreprenörerna
www.tib.se

Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund
www.slrlassmeder.se

Sveriges trädgårdsanläggningsförbund
www.staf.se

Bergsprängningsentreprenörernas Förening
www.bef.nu

Svenska Borrentreprenörers Branschorgansation
www.geotec.se
 
Golvbranschen, GBR
www.golvbranschen.se

TMF - Trä- och Möbelindustriförbundet
www.tmf.se

Glasbranschföreningen
www.gbf.se

Branschorganisation isoleringsföretag
www.swedisol.se

Sveriges Byggindustrier
www.bygg.org

Stockholms Byggmästareförening
www.stockholmsbf.se 

Svensk våtrumskontroll
www.gvk.se

Säker vatteninstallation
www.sakervatten.se

Svenska Solskyddsförbundet
www.solskyddsforbundet.se

Svenska Solenergiföreningen
www.svensksolenergi.se

Sveriges Avanti-borrare Förening
www.avantisystem.se

Elektriska installatörsorganisationen
http://eio.se/   

Svenska Byggingenjörers Riksförbund
http://sbr.se/

Intresseorganisationer och nätverk


Nätverk av sakkunniga skadeutredare
www.byggdoktor.com

Kvalitetsansvarigas riksförening
www.karf.se 

Sveriges Arkitekter
www.arkitekter.se

Senast granskad: 2016-12-29 Informationsansvarig:
Konsumentverket och Boverket