Beställ material - omBoende.se

Anlita hantverkare - broschyrer från Konsumentverket

I Konsumentverkets hantverksbroschyrer finns allt du behöver tänka på - från det att du planerar arbetet tills att det är färdigt. Broschyrerna finns i två varianter – en till konsument och en till hantverkare.

Konsument

Broschyren ”Tips till dig som ska anlita hantverkare” innehåller:

Hantverkare

Broschyren ”Tips till dig som är hantverkare” innehåller:
 • När du ska bygga om eller renovera
 • Kontakta fler hantverkare
 • Ta reda på mer om hantverkaren
 • Skriftliga avtal
 • Tilläggsarbeten, ändringar och nya arbeten
 • Pris och betalning
 • ROT-avdrag
 • Om du inte är nöjd
 • Bra att veta
 • Vad säger lagen?
 • Ifyllnadshjälp för Hantverkarformuläret
 • Hantverkarformuläret
 • Att få nöjda kunder
 • Skriftliga överenskommelser
 • Pris och betalning
 • ROT-avdrag
 • Om kunden inte är nöjd
 • Bra att veta
 • Vad säger lagen?
 • Ifyllnadshjälp för Hantverkarformuläret
 • Hantverkarformuläret

 

Klagomålen handlar många gånger om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet. För att undvika många av de problem som kan uppstå har Konsumentverkets jurist Joséphine Slotte ett antal råd.

 

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket