Skadestånd för fel och förseningar

Om du tar hjälp av en hantverkare och drabbas av extra kostnader eller förluster på grund av fel eller förseningar kan du ha rätt till ersättning.

Du och hantverkaren kan avtala om ett så kallat förseningsvite, en ekonomisk ersättning som hantverkaren måste betala om arbetet inte är klart i tid. Har ni avtalat om förseningsvite har du rätt att få det vitesbelopp ni har avtalat om och du behöver inte specificera dina kostnader. Skulle däremot dina kostnader vara större än vitesbeloppet är hantverkaren skyldig att ersätta dig för det också. Om hantverkaren inte betalar ut vitesbeloppet direkt efter att arbetet är slutfört är det viktigt att du så snabbt som möjligt påtalar för hantverkaren att du vill ha det utbetalat.

Om du och hantverkaren inte har avtalat om ett förseningsvite måste du specificera dina kostnader. Det är viktigt att tänka på att du alltid är skyldig att själv försöka begränsa skadan och eftersom du måste bevisa dina förluster och kostnader är det viktigt att du sparar dina kvitton.

Du kan till exempel få ersättning för:

  • förlorad arbetsinkomst för att du fått stanna hemma från arbetet för att begränsa skadan av ett läckage till följd av en felaktigt gjord reparation
  • kostnader för telefonsamtal, porto, resor med mera i samband med att du reklamerade (klagade)
  • skador på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som tillhör dig eller någon i ditt hushåll
  • hyra av ersättningsföremål till följd av försening
  • måltider på restaurang när ett kök inte kan användas
  • det högre pris som du måste betala för att få arbetet gjort på annat håll när du hävt tjänsten.

Hantverkaren behöver inte betala ersättning till dig om hen kan visa att felet eller förseningen berodde på "hinder utanför hans kontroll".

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket