Energideklaration

När du bygger ett nytt hus ska en energideklaration upprättas. Energideklarationen ska främja en effektiv energianvändning och kan ses som ett kvitto på att det nya huset verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för. Det är alltid byggherren som ansvarar för att nya byggnader blir energideklarerade. 

Från den 1 januari 2014 har energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får också en energiklass, från A till G. Syftet med det är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå för konsumenter.

En energideklaration ska upprättas senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Om byggnaden upplåts med nyttjanderätt eller säljs inom två år så ska energideklarationen istället upprättas vid denna tidpunkt.

Helhetsbild över byggnadens energiprestanda

En energideklaration ger dig en helhetsbild över "energiprestandan" (energianvändningen) i huset som du byggt. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus. I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset gällande husets energiegenskaper. Om en radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationen har gjorts, ska även detta redovisas. Energideklarationen är giltig i tio år och ska alltid utföras av en oberoende energiexpert. Sådan expertis kan exempelvis sökas via Boverkets webbplats.

Bra förberedelser kan spara pengar

När du ska beställa en energideklaration för ditt hus kan du med fördel förbereda dig, exempelvis genom att samla tekniska beskrivningar om huset och uppmätt energianvändning.

Missnöjd med energideklarationen

Det är viktigt att du sätter dig in i vad det är som ingår i deklarationen genom att läsa offerten. Om du i efterhand är missnöjd med hur energideklarationen utförts, bör du i första hand ta upp det med energiexperten som utfört arbetet.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket