Välja besiktningsman

Du har alltid rätt att själv utse en besiktningsman som ska göra slutbesiktningen av ditt nybyggda hus. Det händer att husföretaget erbjuder sig att göra det åt dig, men för att du ska vara säker på att slutbesiktningen utförs av en opartisk besiktningsman bör du själv välja.

Enligt lagen ska besiktningsmannen ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget. Hen ska utföra sitt uppdrag opartiskt och självständigt.

Du som köpare har rätt att utse en besiktningsman för att utföra slutbesiktningen, enligt konsumenttjänstlagen. Det är viktigt att det framgår av ert avtal att du har rätt att göra det.

Om du väljer att inte utse en besiktningsman kan husföretaget göra det. Om du ger husföretaget uppdraget att utse besiktningsman och du sedan ångrar dig, kan du anlita en besiktningsman att agera ombud åt dig under besiktningen. Du behöver inte meddela husföretaget att du utsett ett ombud och det behöver inte heller godkännas av husföretaget.

Rätt att begära överbesiktning

Om du har låtit ditt husföretag utse besiktningsman för att utföra slutbesiktning och du inte är nöjd har du rätt att begära en ny besiktning, så kallad överbesiktning. Även husföretaget har rätt att begära en överbesiktning.

Du kan till exempel begära en överbesiktning om du är missnöjd med att husbygget har godkänts, att fel inte har noterats eller när det gäller vem som är ansvarig för fel. Du måste begära en överbesiktning inom en månad efter det att du har fått besiktningsutlåtandet, om det inte finns särskilda skäl att förlänga tiden.

Överbesiktningen utförs av en person som du utser tillsammans med husföretaget. Den ersätter besiktningen eller den del av besiktningen som lett till att överbesiktningen ska göras. Besiktningsmannen avgör, beroende på resultatet, vem som ska stå för kostnaden av besiktningen.

Besiktningsbok för nybyggda småhus

Besiktningsmannaboken ska användas för besiktning av nya småhus. I boken beskrivs på ett pedagogiskt sätt hur besiktningar går till och vad besiktningsmännen ska titta på. Boken innehåller även en sammanställning av de viktigaste sakerna när det gäller fackmässigt godkänt utförande i ett småhus, till exempel att plastmattor ska läggas hellimmade och att buktigheten på ett dörrblad får vara högst 4 mm.

Besiktningsmannaboken är en branschöverenskommelse mellan Sveriges Byggingenjörer, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä- och Möbelföretagen, Gar-Bo Försäkring AB och Försäkrings AB Bostadsgaranti.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket