Kontrollplan

Innan du får komma igång och bygga ska en kontrollplan ha godkänts av din kommun. Detta görs i samband ett tekniskt samråd. Ett beslut om startbesked krävs också.

Tekniskt samråd hos kommunen

Innan tekniskt samråd med kommunen bör du upprätta ett förslag till kontrollplan för ditt projekt. Vid det tekniska samrådet går man sedan igenom byggprojektet och de kontroller som ska göras för att kontrollera att byggreglerna följs.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en certifierad kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som lämnar förslag på KA. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att planen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte så bör du ta kontakt med kommunen så kan de hjälpa dig. Om Byggnadsnämnden kräver att en sökt åtgärd behöver en KA måste byggherren redovisa en sådan redan i bygglovet. 

Andra besiktningar

Enligt det kontrakt (ABS 09) som du bör skriva med din byggentreprenör ingår också andra kontroller. Detta kan vara bland annat förbesiktningar, slutbesiktning och garantibesiktning, för att undvika byggfel eller andra brister i utförandet. Det kan vara praktiskt att anlita samma person för dessa kontroller som för din kontrollplan och att upprätta en gemensam besiktningsplan för alla kontroller.

Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket