När behövs det inte bygglov för att bygga nytt?

Det finns ett antal undantag från kravet på bygglov för att bygga nytt om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

Du kan i vissa fall få byggafriggebod och attefallshus eller inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Om du bor utanför detaljplan kan du få bygga större komplementsbyggnader än friggebodar och attefallshus utan bygglov. Även en parkeringsplats kan byggas utan bygglov om den är till ett en- och tvåbostashus.

Friggebod

Du behöver inte bygglov för att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad (friggebod) som tillsammans med andra komplementbyggnader på tomten inte överstiger 15,0 kvadratmeter.

Du hittar mer information om friggebodar i menyn.

Attefallshus

Du behöver inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus om byggnadsarean uppgår till högst 25,0 kvadratmeter tillsammans med övriga attefallshus som har uppförts på tomten. Däremot måste du göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och invänta ett startbesked från byggnadsnämnden innan attefallshuset får påbörjas.

Du hittar mer information om attefallshus i menyn.

Ytterligare bostad

Du behöver inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad så att det blir ett tvåbostadshus. Däremot måste du göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och invänta ett startbesked från byggnadsnämnden innan arbetet får påbörjas.

Bygglov kan ändå krävas

I vissa fall kan det krävas bygglov för dessa åtgärder om kommunen infört en lovplikt i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Du bör därför alltid kontakta kommunen för besked om du behöver bygglov eller inte innan du påbörjar några byggnadsarbeten.

Anmälan till kommunen

Även om det inte krävs bygglov kan du vara tvungen att göra en anmälan och avvakta ett startbesked från kommunens byggnadsnämnd innan något arbete får påbörjas. Du får i så fall inte heller ta en byggnad i bruk innan du också har fått ett slutbesked från kommunen, när arbetet är klart. Du bör därför alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att höra om du behöver göra någon anmälan innan arbetet påbörjas.

Senast granskad: 2017-10-30 Informationsansvarig:
Boverket