Låga uppvärmningskostnader med passivhus

Passivhus är mycket välisolerade hus som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Principen för passivhus är att det värms upp av den energi som alstras i huset. Det innebär att överskottsenergin som blir från dig och dina hushållsapparater används som uppvärmning.

Passivhus är mycket välisolerade hus som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Principen för passivhus är att det värms upp av den energi som alstras i huset. Det innebär att överskottsenergin som blir från dig och dina hushållsapparater används som uppvärmning. 

Låga uppvärmningskostnader med passivhus

Passivhus definieras som ett hus där värmetillförseln inte överstiger 15kWh/kvm och år vid inomhustemperaturen 20 grader Celsius. Huset värms till största delen upp av kroppsvärmen från de som bor i huset samt överskottsvärme från kyl, frys, TV, datorer och annan elektronisk utrustning. Passivhusen behöver dock extra energi till varmvatten, el och som stödvärme när det är som kallast utomhus. Solfångare kan täcka värme- och tappvarmvattenbehovet under sommar månaderna och sedan kan man ha en kompletterande värmekälla under vintermånaderna. Det kan vara värmepump, vedkamin, elvärme i begränsad omfattning eller fjärrvärme. Till elförsörjningen finns numera effektiva solceller som kan kombineras med en anslutning till elnätet.

Både en- och flerbostadshus kan byggas som passivhus. Det kan gå att bygga om en del befintliga hus till passivhus men man får räkna med mycket omfattande ombyggnadsarbeten.

Passivhus kan vara dyrare att bygga än traditionella hus. Byggnaderna kräver mer värmeisolering, energieffektiva fönster och mycket god lufttäthet. Det ställer också höga krav på noggrant arbetsutförande för att klara energikravet och fuktsäkerheten. På lång sikt kan detta sparas in med den låga uppvärmningskostnaden.

Energieffektiva byggnader kommer troligen att bli allt vanligare. Dels ställer samhället allt högre krav på minskad energianvändning - och dels finns idag olika certifieringssystem som är samlade under Sweden Green Building Council. Det finns även flera olika begrepp som till exempel lågenergibyggnader, nära noll energihus och plusenergihus.

God ventilation

Ventilationen är själva hjärtat i passivhus. Ventilationen återvinner värmen i luften som förs ut och sprider värmen i huset. Den tar även hand om fukttillskott från till exempel tvätt, dusch och andningen från de boende i huset. Det är viktigt att passivhus byggs lufttätt för att inte dra in kalluft eller få fuktproblem i konstruktionen.

Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket