Planera för tillgänglighet

Alla bostäder som byggs idag måste byggas så det skapas god tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär till exempel att du måste anpassa storleken på entrén, passager och badrum.

Samhället ställer krav på att alla bostäder vid nybyggnad, samt i viss mån vid om- och tillbyggnad, ska ha en planlösning som uppfyller de generella tillgänglighetskraven och förenklar för anpassande åtgärder. Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning hos sin kommun.

Påverkar din planlösning

Krav om tillgänglighet påverkar bland annat storleken på entrén, passager, toaletter, badrum och kök samt placering av dörrar. Ta tidigt kontakt med sakkunniga, till exempel en arkitekt för att få reda på vad som gäller. Kraven gäller främst vid nybyggnad, vid ändringar vägs tillgängligheten mot husets förutsättningar och ändringens omfattning. Tillgänglighetskraven gäller däremot inte för fritidshus.

Tillgänglighet inom entréplanet 

Har din bostad flera våningsplan räcker det med att utforma den våning där entrén finns ("entreplanet") på ett tillgängligt sätt. Det innebär bland annat att det inte ska finnas några hindrande nivåskillnader till sovplatsen, köket, matplatsen, vardagsrummet eller balkongen/uteplatsen. Kraven på tillgänglighet ska uppfyllas för alla rum inom hela entréplanet. För samtliga bostadshus gäller att entrén ska utformas så att det går att komma in med en rullstol och rullator, eller att ingången lätt kan anpassas med till exempel en ramp.

På entréplanet ska det finnas minst ett badrum eller en toalett med duschplats som kan användas av en rullstolsburen person. Det ska också rymmas möjlighet till matlagning, samt möjlighet för att ordna en avskiljbar sängplats. Det bör också finnas möjlighet att vända en rullstol innanför entrén. Förvaringsutrymmen, möjlighet till matplats och en liten sittgrupp ska också finnas. Saknas gemensam tvättstuga i huset eller området ska det även finnas utrymme för tvättstuga i entréplanet. Plats ska finnas för två tvättmaskiner bredvid varandra.

Framkomlighet för rullstol

Rum och passager måste vara planerade så att det finns svängrum för att kunna manövrera en rullstol inomhus. Varje rum måste ha minst en dörröppning där en rullstol kan komma igenom och där dörrarna kan öppnas och stängas från rullstolen. Mått som behövs för passager, rum, badrum och för att kunna använda bostaden på ett bra sätt finns angivna i Svensk Standard SS 91 42 21. I Boverkets byggregler kan du hitta de fullständiga byggreglerna och mer information om till exempel rekommenderade lutningar på ramper.

Senast granskad: 2017-02-08 Informationsansvarig:
Boverket