Bygga till

Att göra en tillbyggnad kan kräva kunskaper inom en rad områden. Tänk på att du kan behöva bygglov eller göra en anmälan även för mindre åtgärder.

När du gör mindre byggnationer kan du behöva hjälp med kompetens inom flera områden. Vilken kompetens du behöver anlita beror på vad du ska göra. Sakkunniga finns inom alla områden, till exempel arkitektur, byggnadskonstruktion, VVS och el. Beroende på projektets omfattning och om du bygger själv eller anlitar hantverkare uppstår olika behov. Du bör bland annat tänka på frågor som stabilitet, brandsäkerhet, energihushållning och tillgänglighet.

Få hjälp med din ansökan och anmälan

Om du är osäker på om du behöver bygglov eller anmälan för något du planerar att bygga, bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få klart besked. Ansökan om bygglov och anmälan ska ske skriftligen till byggnadsnämnden. Vanligtvis vill nämnden att du sänder in en ansökningsblankett och byggnadsritningar.

Även om en åtgärd endast kräver anmälan får åtgärden inte vidtas förrän byggnadsnämnden meddelat startbesked. Kravet på startbesked gäller även bygglovspliktiga åtgärder.

Senast granskad: 2017-10-30 Informationsansvarig:
Boverket