Kök – utformning, inredning och utrustning

För kök i bostäder finns regler om utformning, inredning och utrustning som gäller när du bygger ett nytt hus eller ändrar ett befintligt kök i en bostad.

Utformning handlar om tillgänglighet och användbarhet för personer med begränsad rörelseförmåga så att köket vid behov kan anpassas för personer med rullstol. Inredning avser dimensionering av förvaring och arbetsytor för det antal personer som bostaden är avsedd för och utrustning avser utrymme och krav på till exempel barnsäkerhet för spisar och ugnar.

För utformning och tillgänglighet hänvisar Boverkets byggregler, BBR avsnitt 3:22, till Svensk Standard (SS 91 42 21) som anger lämpliga mått för köksinredning i olika stora bostäder. Standarden innehåller tre nivåer för tillgänglighet i bostäder, normalnivå som gäller för nybyggnad av bostäder, höjd nivå som gäller där det finns krav på utrymme för medhjälpare, till exempel vid vårdboende för äldre, samt sänkt nivå som gäller där det inte finns krav på tillgänglighet i bostäder som till exempel på övervåningen i tvåplansbostäder. Standarder finns inte på internet men kan köpas från SIS Förlag eller läsas på kommunens byggnadsnämnd.

Råd för dimensionering av förvaring och arbetsytor i olika stora bostäder finns också i Svensk Standard (SS 91 42 21), även många köksfabrikanter har rekommendationer med anpassning till deras olika förvarings- och utrustningsmöjligheter som kan skilja sig från standardens förslag.

Utrustning avser vattenkranar, kyl och frys, spisar, ugnar och diskmaskiner med mera för vilket det finns krav i Boverkets byggregler som leverantörer och försäljare ska känna till och ta hänsyn till vid marknadsföring och försäljning till konsumenter enligt marknadsförings- och konsumentköplagen.

Barnsäkerhet

Köket är hemmets farligaste plats för både barn och vuxna. För barn finns det ett antal krav i byggreglerna som du bör tänka på när du bygger ett nytt kök eller renoverar det du har. De kan även vara värda att tänka på i ett befintligt kök, även om byggreglerna inte kräver sådana åtgärder.

Tippskydd
Spisar och skåpinredningar i bostäder ska vara försedda med tippskydd så att de inte riskerar att välta om barn klättrar på hyllor, utdragslådor eller spisluckor.

Hällskydd
Spisar ska vid behov ha hällskydd, eller något annat skydd enligt Boverkets allmänna råd, som hindrar att barn når grytor och kastruller på spisen.

Utslagsvask
Köksbänk eller så kallad köksö med spis bör alltid ha utslagsvask så att heta kastruller vid behov inte behöver lyftas över golvet med risk för skållningsskador för barn och husdjur.

Kokvattenkranar
Tappkranar för kokande vatten som överstiger 60º C får inte användas i bostäder.

Lådspärr
Lådspärr för barn ska finnas på kökslådor för förvaring av farliga köksredskap som saxar och knivar.

Hushållskemikaler
För förvaring av hushållskemikalier som till exempel rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel samt mediciner ska det finnas särskild förvaring med barnsäkerhetsbeslag.

Senast granskad: 2015-07-29 Informationsansvarig:
Boverket