Fläkt och spiskåpa

Det effektivaste sättet att bli av med matos är att fånga upp det så nära källan som möjligt, det vill säga med en fläkt eller en spiskåpa direkt ovanför spishällen.

Det finns två skilda typer av fläktar:

  • Spisfläktar, som ansluts till kökets ventilationskanal.
  • Kolfilterfläktar, som renar luften och blåser ut den i köket igen.

I flerbostadshus med en gemensam ventilationskanal är det inte tillåtet att installera spisfläkt. Det finns dock äldre flerbostadshus där varje kök har en separat ventilationskanal. Då går det att använda spisfläkt om kanalerna är täta och ej för trånga eller för långa. 

Placering av fläkt eller kåpa

Om fläkten eller kåpan placeras lågt blir ventilationen bra. Men det ger samtidigt sämre insyn och gör det svårare att komma åt kastruller och annat på spisen. Ur arbetssynpunkt bör inte fläkten eller kåpan placeras lägre än 140 centimeter över golvet eller, beroende på spisens höjd, 50 – 55 centimeter över spishällen.

Tillverkarna ger en lägsta tillåten höjd för placering över spis från säkerhetssypunkt. För elspisar brukar det vara 50 centimeter och för gasspisar 60 centimeter. En kåpa kan placeras lägre, särskilt om den har visir som kan fällas upp vid behov. Skåptillverkare har olika inbyggnadsskåp för köksfläktar.

Senast granskad: 2017-03-10 Informationsansvarig:
Boverket