Undvik hårda golv

När du väljer golv till ditt kök bör du undvika hårda material. Tänk på att du står mycket i köket och därför kan hårda material göra att golvet känns obekvämt. 

Hårda golvmaterial som klinker ger sämre stegljudsisolering som kan störa grannar. Hårda golv är också tröttsammare att stå på en längre tid när man jobbar i köket och innebär att det man tappar av glas och porslin som regel går sönder. Köket är också ofta lekplats för de mindre barnen när mamma eller pappa är där, med risk för skador vid fall på hårda golv. Har man redan hårda golv och små barn kan en lös köks- eller hallmatta vara befogad.

Nivå och utbredning

Olika golvmaterial har olika tjocklek. På så sätt kan det uppstå nivåskillnader där två olika golv möts. När du lägger golv i kök bör du lägga golv även under bänkar, högskåp och övrig inredning. Om du längre fram sen vill ändra din inredning blir det lättare om du har golv i hela köket.

Faktaruta om olika golvmaterial 
 

  • Linoleum är ett relativt mjukt, tåligt och hållbart golvmaterial. Mindre skador självläker med tiden.
  • Plastgolv självläker inte och åldras sämre än linoleum. De är också sämre från miljösynpunkt.
  • Laminatgolv tål mycket, men är svåra att reparera om de skadas.
  • Korkplattor är mjuka och behagliga att gå på, men bleks av solljus och kan släppa in fukt i skarvarna.
  • Trägolv finns i olika konstruktioner och med olika träslag i ytskiktet men tål som regel inte vatten stänk och spill. Det finns FSC-märkta trägolv, som garanterar att träet kommer från ett uthålligt skogsbruk. Furu och gran är mjukare, men ömtåligare än ek, bok, ask och björk. Den starkaste ytbehandlingen är lack.
  • Klinker och andra keramiska golv är tåliga och lättskötta, men är hårda att stå på och olämpliga för småbarn.
Senast granskad: 2017-03-10 Informationsansvarig:
Boverket