Planering av kök

Det finns mycket litteratur och studier om köksplanering, samtidigt har behoven, bostadsvanor och utbudet på både bostäder och köksutrustning förändrats mycket under senare år.

Moderna kök har ofta fått många fler funktioner än enbart att laga mat och äta som till exempel annat hemarbete, hantera räkningar och bokföring, läxläsning, plats för symaskin och för post och dagstidningar samt inte minst umgänge.
Utbudet av olika och nya hushållsapparater ökar också ständigt med behov av plats, förvaring och inte minst el-uttag i köken och för köks-tv. Samtidigt är köket också bostadens mest riskfyllda plats, särskilt för barn. Följande sidor är en sammanställning av olika grundläggande synpunkter på köksplanering som till stora delar fortfarande är aktuella oavsett hur kök planeras och designas.

Lämpliga mått: Höjder, bredder och längder

När du planerar ditt kök är det viktigt att du funderar över arbetsgången i köket, vilka bänkhöjder du vill välja och på vilka höjder du vill placera till exempel diskmaskin, spis och ugn på. Tänk på att om de placeras i fel höjd kan du få en obekväm arbetsställning.

Diskbänk – beredningsbänk och spis

Placera helst diskbänk, beredningsbänk och spishäll med avställningsyta är i en serie efter varandra. De kan ligga på en rak linje eller i vinkel. Det är bra om det finns rejäla bänkytor på båda sidor om vasken. Bild på en diskbänk med spis
Grundprinciperna för bänklängd och arbetsgång med den totala bänklängden 300 - 400 cm.

Höjder på bänkar och spis

Vilken höjd som ger bäst arbetsställning vid spis och bänkar beror på hur lång du är och vilket arbete som ska utföras. Vanligtvis används 90 centimeter för beredningsbänk, diskbänk och spis. I många fall kan du kombinera olika höjder, till exempel 95 centimeter för diskbänken, 90 centimeter för bredningbänken och 85 centimeter för spisen.

 Bild på bänkhöjd
För en 1, 55 meter lång person är 85 cm en lämplig höjd på beredningsbänken. Spisen bör vara något lägre och diskbänken 90 cm hög. För en 1,90 meter lång person är 100 cm en lämplig höjd på berednngsbänken. Spisen bör vara något lägre och diskbänken 105 cm hög. Vanligaste höjden på beredningsbänken är 90 cm, en kompromiss som fungerar för de flesta.

Höjd för ugn

Det börjar bli vanligare att bygga in ugnen i ett högskåp. På så sätt slipper du böja dig när du använder ugnen och får en bättre arbetsställning. Vilken höjd som är bäst beror på hur lång du är. Se upp så att ugnen inte hamnar för högt. Då finns risk att du bränner dig på underarmarna när du sätter in eller tar ut kärl. Om du väljer en dubbelugn eller en ugn med mikrovågsugn ovanför bör den övre ungen bestämma höjden.  

 Bild på en ugn
Ugnens invändiga botten bör ligga i nivå med avställningsytan bredvid, dock högst 90 cm över golvet.

Mikrovågsugn

Om du har gott om plats kan du placera mikrovågsugnen på en bänk. En annan möjlighet är att hänga upp den på väggen eller under ett väggskåp. Det går också att bygga in en mikro i ett högskåp. En mikrovågsugn med sidohängd lucka bör placeras mellan 70 och 120 centimeter från golvet.

 Bild på en microvågsugn
Placera inte en mikrovågsugn i ett väggskåp. Då hamnar den för högt, framför allt kan det vara svårt för barn att nå upp.

Höjd för diskmaskin

En upplyft diskmaskin ger bättre arbetsställning när maskinen ska plockas i och ur. Det är viktigt att den övre korgen inte hamnar för högt. En lämplig höjd är 110 centimeter från golvet till diskmaskinens ovansida.

Senast granskad: 2015-07-29 Informationsansvarig:
Boverket