Avtal för köp av kök

Ett nytt kök är en stor investering. Det är därför värdefullt att skriva ett ordentligt avtal med företaget du köper inredningen av. OmBoende tipsar om några saker inför att du skriver avtalet.

Det är många detaljer som ska stämma för att få det nya köket på plats och det är lätt att glömma något. Så innan du ingår ett avtal bör du läsa de allmänna avtalsvillkoren för kök och badrum. Där får du bra överblick på hur ett köp bör gå till, bland annat att avtalet bör vara skriftligt. I villkoren står också när en vara anses överlämnad och när risken för varan övergår till köparen. Där står också vilka rättigheter och skyldigheter parterna har när det blir fel. De allmänna avtalsvillkoren är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF.

Ändringar och tillägg

Det är vanligt att det uppstår ändringar och tillsäggarbeten längs arbetets gång. Det är lätt att glömma, men det är bra att avtala om ändrings- och tilläggsarbeten skriftligt. Tänk på att varje order är kundspecifik och att ordern anses vara påbörjad efter tre dagar. Om du vill ändra dig efter de tre dagarna kan det förutom eventuella kostnader som förändringen medför också uppstå en extra ändringskostnad och en förändring av leveranstiderna.

Betalningsplan

Gör upp en betalningsplan med företaget. Enklast är om du kan få till en betalningsplan där du inte behöver betala hela köpesumman direkt utan kan hålla inne med 10-20 procent av köpesumman i exempelvis 30 dagar. Det ger dig en chans att i lugn och ro undersöka att varorna du fått hem är i gott skick.

Avtal om vite vid försening

I avtalet kan du skriva in en klausul om vite vid försening. Om leveransen av varor är försenad är det rimligt att du får ersättning för det. Att skriva in ett vite på en viss summa per vecka är tydligare än att ange en procentsats. Vilken summa vitet ska vara på är en förhandlingsfråga och är olika från fall till fall, men det ska vara skäligt i förhållande till den totala kostnaden. En utgångspunkt för vitesbelopp på större entreprenader kan vara 0,5–1,0 procent av totalsumman medan mindre arbeten kan ha en högre procentsats.

Checklista

  • Läs avtalsvillkoren för kök och badrum

  • Skriv avtal med företaget

  • Skriv in ändringar och tillägg i avtalet

  • För upp en betalningsplan

  • Avtala om en vitesklausul
Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket