Särskilda behov

För personer som har lindrigare funktionsnedsättning går det att åstadkomma mycket med relativt små förändringar. Rullstol kräver mer ombyggnad. Alla nybyggda bostäder ska ha tillräckliga mått för att kunna anpassas till personer med funktionsnedsättning.

Det finns leverantörer av specialinredningar och hjälpmedel för anpassning till olika funktionsnedsättningar. Kommunen kan också bevilja ett särskilt behovsprövat bostadsanpassningsbidrag.

Anpassning för rullstol

En person som sitter i rullstol behöver i regel lägre bänkar och lägre placerade väggskåp. Väggskåpen ska helst vara fästa så de kan placeras på valfri höjd. Bänkskåpen kan förses med olika höga underreden eller med hjul.

 Bild på en person i rullstol som arbetar i köket
Arbetshöjden varierar i allmänhet mellan 70 och 85 cm, med väggskåpen 30 cm över arbetsbänken. Räckhöjden är oftast högst 120 cm över golvet. Utrymmet under bänken bör minst 80 cm brett. Under arbetsbänk och diskhoar behövs minst 65 cm fri höjd. Framför bänkinredningen behövs ett mått på 120 cm.

Stänkskydd på väggen ovanför bänkarna kan anpassas till den lägre arbetshöjden på olika sätt. Antingen kan det monteras så att det flyttar med eller från början dras ned 15 centimeter under normal bänkhöjd. Det behövs fritt knäutrymme under arbetsbänkar, disklådor och spishäll. De förvaringsutrymmen som därmed går bort behöver ersättas med skåp på annan plats eller med skåp på hjul i köket.

 Bild på en person i rullstol som öppnar ett kylskåp
För att en person som använder rullstol ska kunna nå in i ett kylskåp behövs ett fritt utrymme på 20 cm vid sidan av skåpet på gångjärnsidan. Vid frysskåp med utdragbara korgar, och vid vanliga högskåp, kan 5 cm räcka. Då ska luckorna kunna öppnas 90 grader.

Enklare anpassning

För den som har en lindrigare funktionsnedsättning, till exempel för en äldre person som har svårt att böja sig eller inte orkar stå så länge, kan små förändringar göra stor skillnad. Då kan du till exempel:

  • Ordna plats för sittande arbete vid köksbänken
  • Byta ut vattenkranen med vred mot en ettgreppsblandare med spak
  • Montera in ugn i ett skåp i lämplig höjd

Höj- och sänkbar inredning

En höj- och sänkbar inredning är motiverad om köket ska användas av omväxlande stående och sittande personer. Höjden regleras antingen elektroniskt eller mekaniskt. Väggskåpen blir maximalt åtkomliga för en person i rullstol om de monteras på en anordning som gör att de samtidigt sänks och skjuts ut från väggen.

Reglage, siffror och symboler

Den som har nedsatt syn kan ha svårt att avläsa reglage, symboler och digital information på till exempel spisar, ugnar och hushållsapparater. Då behövs komplement som kan avläsas med känseln eller genom ljudsignaler.

Personer med kognitiv funktionsnedsättning kan behöva lättbegripliga symboler. För personer som är glömska eller har bristande tidsuppfattning är en timer eller en anordning som stänger av en överhettad spisplatta bra ur säkerhetssynpunkt.

Senast granskad: 2017-03-10 Informationsansvarig:
Boverket