Köket kan vara en riskabel plats

Köket kan vara en riskabel plats. Störst är risken att råka ut för brännskador, halkolyckor och elolyckor. En god planering minskar olycksrisken.

Genom att planera ditt kök rätt och ha bra belysning kan du förebygga många olyckor som kan inträffa i köket. Ett exempel är att se till att inåtgående dörrar inte krockar med nedfällda ugns- eller diskmaskinsluckor.

Hett vatten

Det är viktigt att det finns en sammanhängande bänkyta mellan spisen och vasken. Det är betydligt säkrare att förflytta en kastrull hett vatten över en bänk, än om du måste bära den över golvet. Samma regler gäller för köksöar. Om du väljer att ha en köksö som har spis är det bra att du även har en utslagningsvask för att inte skapa onödig olycksrisk.

En annan grundregel är att det ska finnas en tålig bänkyta omedelbart intill spisen som det går att ställa heta kärl på. Även i anslutning till en inbyggd ugn ska det finnas en sådan avställningsyta.

Elsäkerhet

Alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker. Tänk på att alla eluttag ska vara jordade och gärna även petskyddade. Du kan även öka säkerheten genom att sätta en jordfelsbrytare vid proppskåpet, som bryter strömmen vid jordfel.

Därför måste alla apparater som du använder i köket ha skyddsjordad stickpropp eller vara dubbelisolerade, det vill säga märkta med en dubbelkvadrat enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar.

Vattenskador

Vattenskador är den vanligaste skadan i bostäder, anlita därför alltid en fackman för rörinstallationer. Under köksvasken, diskmaskinen samt kyl och frys kan det läcka vatten. För att du ska hinna upptäcka ett läckage innan det blir en allvarlig skada är det bra att lägga under en vattentät matta med uppvikta kanter som samlar upp vattnet och leder fram det så vattnet blir synligt.

Så här kan du göra ditt kök barnsäkrare:

  • Spis och diskmaskin ska vara fästa så att de inte kan tippa framåt
  • Välj en ugn som inte blir så varm att du bränner dig på framsidan
  • Det ska finnas en spärr på ugnsluckan så att barn inte kan öppna den
  • Montera hällskydd som hindrar barn från att komma åt kastruller på spisen eller hällen
  • Dörrar till kyl- och frys ska kunna öppnas inifrån
  • Sätt spärrar på lådor och skåp som går till sådant som barn kan skada sig på
  • Förse fönster och fönsterdörrar med spärrar
  • Förvara medicin och kem-tekniska hushållsvaror i låsta skåp.
Senast granskad: 2017-03-10 Informationsansvarig:
Boverket