Renovera din bostad

När ditt hus har några år på nacken kanske du vill börja renovera. Det finns en del renovering som du kan göra själv, men andra delar måste du anlita en fackman för att göra.  

Innan du börjar din renovering är det viktigt att du funderar över vad det är som du vill göra och hur mycket av arbetet du vill göra själv och vad du vill låta till exempel en hantverkare göra.

Det är viktigt att du ser över vad lagen säger innan du börjar. El- och VVS-arbeten måste utföras av en fackman. Tänk på att det kan bli problem i försäkringssammanhang om det skulle uppstå en skada och du inte renoverat enligt gällande regler eller på ett fackmässigt sätt.

Anlita hantverkare

Vid renovering är det många som väljer att ta hantverkare till hjälp. När du anlitar en hantverkare har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Tänk på att skriva avtal med de hantverkare som du använder om det gäller större arbeten. Avtal är till för att förhindra missförstånd. Om du är missnöjd och vill göra en reklamation blir det lättare för dig att få rätt om du har ett skrivet avtal.

 Broschyren och färdiga avtal kan du ladda ner här till höger på sidan.

Senast granskad: 2017-02-08 Informationsansvarig:
Boverket