Golvvärme för ditt hem

Golvvärme kan vara vattenburen eller bestå av elslingor. Vid nybyggnation är vattenburen golvvärme det vanligaste alternativet. Vid renovering av befintliga hus och bostadsrätter förekommer både elslingor och vattenburen golvvärme. Golvvärmearbete med 230 V el ska utföras av behörig elinstallatör.

Golvvärme ska räknas in i byggnadens energianvändning och den ger ökad energianvändning i äldre hus eller om den är på året runt. Golvvärmen ger bäst värmeöverförande effekt i kombination med värmeledande golvmaterial som exempelvis klinker samt en välisolerad undersida som begränsar värmeförlusten.

Golvvärme i nya hus

Vattenburen golvvärme är det golvvärmesystem som oftast installeras i nya hus. Det används då som uppvärmningssystem och ger varma golv i hus med betongplatta på mark. Det finns också vattenburna golvvärmesystem för hus med träbjälklag. Nybyggda hus utförs då extra välisolerade mot marken och i kantbalken (husets sockel) för att klara det krav på energihushållning som Boverkets byggregler (BBR) anger. Även för fuktsäkerheten i betongplatta på mark med golvvärme så behövs det välisolerande och relativt ångtät värmeisolering mot marken.

Vattenburen golvvärme är ett "lågtemperatursystem" och fungerar därför bra ihop med vattenburna värmepumpar. Golvvärme i nya hus läggs ofta i flera slingor som medger viss individuell styrning av temperaturen i olika rum. Det är dock ett temperaturtrögt system och det tar tid innan inomhustemperaturen ändrar sig. Golvvärme speciellt i kombination med trägolv kan ge otillräcklig värmeeffekt för att hindra kall luft från insidan av höga fönsterpartier att strömma ner på golvet (kallras).

Golvvärmesystemet köps normalt komplett av en leverantör som också dimensionerar systemet för det energibehov du har. Installationen bör göras av en professionell installatör och det är mycket viktigt att ta hänsyn till innerväggar, toalettstolar och annat som kommer att förankras i betongplattan. Det förekommer att slingorna punkteras. Det går att laga men det kräver en hel del arbete med att lokalisera och sedan bila upp läckagestället. Om utrymmet där kopplingscentralen sitter är dolt så ska det förses med tätskikt och "skvallerrör" som visar om det läcker. Golvvärmesystemet bör provtryckas innan det används.

Golvvärme vid renovering

Vid renovering så vill man ibland lägga in golvvärme på en liten yta, ofta är det i badrummet och i kombination med klinkergolv. Golvet känns då behagligt varmt när man går barfota på det. Elektrisk golvvärme är då ett vanligt val. Elektrisk golvvärme finns dels som lös värmekabel och dels i en fast slinga i en kabelmatta (värmematta). Värmekabeln har alltid en given längd som ska väljas så den passar i utrymmet. Kabeln får inte kapas. Köp enbart en golvvärmeprodukt som är CE märkt (produktmärkning inom EU).

Läggningen av ett 230 V golvvärmesystem är ett behörighetskrävande arbete som enbart får utföras av en behörig elinstallatör eller en yrkesman anställd i samma företag som elinstallatören. Det är enligt Elsäkerhetsverkets regler inte tillåtet att en elinstallatör enbart kontrollmäter värmekabeln.

I äldre hus är det i normala fall inte lämpligt att ersätta radiatorerna med golvvärme, speciellt inte om huset har betongplatta på mark. Värmeisolering mot marken kan saknas eller bestå av exempelvis tunn mineralullsisolering eller lättklinker (Lecakulor). Upp till hälften av värmen kan då gå åt till att värma marken och det kan också medföra ökad fuktbelastning från markfukt när du stänger av golvvärmen, samt på din grannes golv om du bor i ett radhus. Tar du bort radiatorerna under fönster så bör du också byta till energieffektiva fönster eftersom du annars kan få problem med kallras, det vill säga att det strömmar kall luft från fönstret ner längs golvet.

Att tänka på

  • Fråga tillverkaren eller installatören om golvvärmens livslängd innan du bestämmer dig.
  • Ta reda på om det är enkelt att reparera och vilka skador som kan uppstå om golvvärmen går sönder.
  • Husgrunden ska vara väl isolerad mot marken under huset.
  • Reglersystemet ska vara väl injusterat.
  • Välj golvmaterial som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften.
Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket