ROT-arbete

Om du ska renovera, bygga om- eller till din bostad eller anlita städhjälp kan du få skatteavdrag. Vilka tjänster som ger skatteavdrag kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Avdraget är 30 procent av arbetskostnaden, och kan högst vara 50 000 kronor per år. Avdraget är knutet till den som äger bostaden. Om en bostad ägs av fler än en person så har varje ägare rätt att göra avdrag med 30 procent av den egna delen av arbetskostnaderna.

Du kan läsa mer om ROT-avdraget i Konsumentverkets broschyr om att Anlita hantverkare.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket