Bygga eller renovera badrum, gästtoalett eller tvättstuga

När du ska renovera badrum och andra våtutrymmen finns det mycket att tänka på. Allt ifrån att du inte ska halka på det våta golvet, att fukt och vatten inte skadar byggnaden och att rum på tillgänglighetsplanet blir tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Badrum och andra våtrum är komplicerade och relativt dyra att bygga och renovera. Det är vanligt med vattenskador i gamla badrum och vatten- och avloppsinstallationer, främst beroende på att de blir utslitna. Problem finns ibland även i helt nya våtrum, exempelvis beroende på felaktigt utförande av tätskikt och installationer.

Det är viktigt att badrummet, gästtoaletten och tvättstugan är lätt tillgängliga för alla och utförandet behöver vara så att de är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det är lätt att glömma det då man exempelvis lägger nytt golv ovanpå ett gammalt och det då blir en hög tröskel till badrummet, eller golvet blir halt då det kommer vatten på det. En passage med rullstol ska medges av dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen ställer idag krav på att våtrum är utfört med ett "fackmannamässigt utförande" och de bedömer normalt ersättningen vid en vattenskada efter hur arbetet är utfört. Därmed är det också vanligt att hus- och lägenhetsspekulanter vill se dokumentation som visar att ett våtrum är utfört på ett fackmannamässigt sätt. Boverkets byggregler (BBR) ställer minimikraven.

Branschreglerna väger dock mycket tungt vid bedömningen av om våtrummet är fackmannamässigt byggt. Det finns två branschregler för byggnation av våtrum; Byggkeramikrådets "BBV" och GVK:s "Säkra våtrum". Det räcker med att en av dessa följs och ibland kan du utföra arbeten själv. Ibland krävs det dock att arbetet utförs av en auktoriserad fackman, kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera vilka krav de ställer. Produkternas material- och monteringsanvisningar ska också följas för att få den avsedda funktionen och fuktsäkerheten.

Regler

- Regler om lämplig utformning av trösklar finns i Boverkets byggregler avsnitt 3:143 BBR.
- Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån).
- Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21.
Målarmästarna för målningsystem för våtrumsväggar, "MVK" Måleribranschens våtrumskontroll.
Säker vatteninstallation, för VVS-installationer.

Senast granskad: 2017-01-30 Informationsansvarig:
Boverket