Golvbrunn och golvlutning

Det är viktigt att du har en bra avrinning till golvbrunnen i ditt badrum, duschrum och tvättstuga. Den del av golvet som det normalt kan komma vatten på ska luta mot golvbrunnen och det får inte vara bakfall på någon del av golvet.

Välj en golvbrunn som är testad och godkänd enligt en av branschreglerna för våtrum. Golvbrunnen ska placeras så den är lätt tillgänglig för rengöring och minst 200 mm från väggen såvida du inte har en väggnära golvbrunn. För väggnära golvbrunnar så finns ett särskilt branschgodkännande för brunnen i kombination med tätskiktet.

Den vanligaste vattenskadan i våtrum är vattenläckage runt golvbrunnen. För att undvika det så ska golvbrunnen (golvavloppet) vara utformad och monterad så att det blir vattentätt mellan brunnen och tätskiktet. Den ska placeras på sådan nivå och i våg så att golvet kan luta mot brunnen. Den ska även vara ordentligt fast förankrad så att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, tätskikt och golvbeläggning.

Byt din gamla golvbrunn då du renoverar

Du bör byta din golvbrunn till en modern golvbrunn som är testad enligt en testmetod som infördes 1990 (framtagen av Swedish Standard Institute och uppdaterad 2015, till SS-EN- 1253-1:2015 och SS-EN 1253-2:2015). Byte till en modern golvbrunn är ett försäkrings- och branschkrav. Man får normalt inte tillräckligt tätt mellan ett modernt tätskikt och en gammal golvbrunn. Har du en gjutjärnsbrunn så kan den också vara rostskadad och plastbrunnen kan ha blivit sprödare eller skadad genom åren.

Golvlutning mot golvbrunnen

I utrymmen med golvbrunn ska golvet och det vattentäta skiktet ha fall mot avloppet på den ytan som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. Lutningen bör vara minst 1:150 och högst 1:50 för att minska risken för olyckor. (Exempel 1:50 betyder att på sträckan 50 cm ska avståndet mellan golvytan och en horisontell linje vara 1 cm.). Där golvet ska luta bör du av praktiska skäl undvika att använda stora golvplattor (cirka 300 x 300 mm och större).

Ett vanligt problem är att det blir svackor och bakfall i golvet. Kontrollera därför underlagets lutning och jämnhet innan tätskiktet och plattorna läggs.

Ett vanligt problem efter en renovering är att insteget till badrummet blivit högt och det blir besvärligt för personer med nedsatt rörlighet att komma in i badrummet. Ofta går det att undvika genom att avlägsna den gamla pågjutningen (fallbetongen) innan det nya fallet spacklas upp.

Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket