Vattentäta skikt och fuktsäkerhet

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett beständigt vattentätt skikt. Det ska hindra fukt från att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt.

Olika typer av vattentäta skikt mot torra underlag

Hur vattentätt ett vattentätt skikt är beror dels på hur tätt materialet är, dels på hur täta skarvar och anslutningar till golvbrunnen, fästen, och andra genomföringar blir. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska också vara vattentäta.

Det vattentäta skiktet ska vara så vattentätt att det hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Det vattentäta skiktet ska också vara beständigt mot alkalitet från betong och bruk, temperaturvariationer och rörelser i underlaget.Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet.

Ett materials vattentäthet anges som ånggenomgångsmotstånd. Du bör kunna hitta uppgiften i materialets produktdeklarationen. Boverkets byggregler anger att det bör vara minst 1∙106 s/m (1,35∙1011 m2s∙Pa/kg). Ett tätskikt med lägre ånggenomgångsmotstånd kan dock användas om man med en fuktsäkerhetsprojektering kan påvisa att konstruktionen med det tätskiktet får minst samma fuktsäkerhet.

Plastmatta som tät- och ytskikt

Det finns plastmattor som är testade och godkända av branschen som fungerar både som tätskikt och ytskikt. Du bör anlita ett företag som är auktoriserat av branschen och en behörig montör för att montera en plastmatta i ett våtrum. Det finns också möjlighet att kontrollera att svetsade skarvar är vattentäta.

Bad- och duschrum

I badrum och duschrum så krävs enligt Boverkets byggregler normalt vattentätt skikt på golv och väggar. De olika branschreglerna delar för enkelhetens skull in bad- och duschrummets golv och väggar i våtrumszoner.

Tvättstuga och andra utrymmen med golvbrunn

I tvättstugan och andra utrymmen med golvbrunn där det kan förväntas komma vatten på golvet, men inte på väggarna så krävs enligt Boverkets byggregler normalt ett vattentätt skikt på golvet. Sådant tätskikt ska sedan normallt dras upp nertill på väggarna. I tvättstugor och i rum med vattenberedare duschkabin så kärvs det normalt vattenavvisande ytskikt på väggar då de ofta kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet.

Gästtoalett

På en gästtoalett med enbart toalettstol och handfat med breddavlopp så finns det inget myndighetskrav på tätskikt. En del försäkringsbolag kan dock kräva att det finns tätskikt i golvet. Bakom handfatet så bör du ha ett stänkskydd och fuktskydd mot vatten från handfatet.

Senast granskad: 2017-02-14 Informationsansvarig:
Boverket