Anlita flyttfirma

När du anlitar en flyttfirma, se till att den tillämpar Bohag 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning.

Med Bohag 2010 minskar risken för att du ska hamna i tvist med flyttfirman. Bohag 2010 är en överenskommelse mellan Konsumentverket och flyttbranschen. Här är några exempel:

Fast pris och skriftligt avtal

Du ska i första hand få ett fast pris. Ett ungefärligt pris får inte överskridas med mer än 15 procent. Be om att få ett skriftligt avtal där pris och arbetets omfattning beskrivs, det vill säga vilket arbete flyttfirman ska utföra åt dig. Du har rätt att få se en kopia på avtalet innan arbetet påbörjas. Risken för missförstånd blir mindre om det finns en handling att hänvisa till om problem skulle uppstå.

Uttryckligt ansvar

Flyttfirman ska ta tillvara konsumentens intresse genom att utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och att vårda flyttgodset och annan egendom. Firman ska också samråda med konsumenten.

Tydliga upplysningar

För dig som flyttar gäller det att upplysa om sådant som har betydelse för att uppdraget ska kunna klaras av på ett så bra sätt som möjligt.
Flyttfirman ska å sin sida ge klara besked om vilka begränsningar som gäller, till exempel vilka saker som inte ingår i uppdraget. Om flyttfirman under arbetets gång behöver göra saker som inte ingår i ert avtal måste firman berätta det för dig och fråga dig om hur du vill ha det arbetet utfört.

Avbeställning

Du har möjlighet att avbeställa flytt-tjänsten kostnadsfritt fram till femton dagar före flytten. Avbeställer du senare finns det fastställda nivåer för hur mycket du ska betala. Om du avbeställer på grund av sjukdom blir du inte ersättningsskyldig.

Ersättningsskyldighet

Transportören är skyldig att ersätta skador och förluster. Däremot tas ingen hänsyn till affektionsvärdet.

Om tvist uppstår

Kontakta i första hand din kommunala konsumentvägledare som kan ge dig råd och stöd om en tvist uppstått. Om parterna inte kommer överens kan tvisten prövas kostnadsfritt hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Tillstånd från Transportstyrelsen

Kontrollera att flyttfirman har yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen. Om de inte har yrkestrafiktillstånd gäller inte företagets försäkringar om något händer, till exempel en trafikolycka. 

Här kan du kontrollera om företaget har tillstånd från Transportstyrelsen.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket