Bostadsrätt

Tolerera max 2 reparationsförsök på samma fel enl. köplagen ?

Läst: 21478 gånger · 2 svarsinlägg

2010-12-03
14:36
saintus Inlägg: 12 Medlem: 2010-06-08
Har köpt en nyproducerad bostadsrätt. Inom en månad anmälde vi att vi stördes av avloppsljud (spolning/dusch) innifrån vägg mellan hall/vardagsrum. Visade sig vara ett avloppsrör från huvudbadrummet 4 våningar ovanför som går genom vår smala vägg och ej är isolerad. De övriga våningarna hör inget för vi har vår på bottenvåningen och röret böjer sig 90 grader och går åt sidan hos oss så vi tar emot fallhöjden.   Hur som helst. Ljudklass B uppfylls inte i mätningar i v-rum och sovrum. Åtgärd 1 har genomförts = misslyckande. Problemet kvarstår. Åtgärd två är på gång men vi motsätter oss den pgr av att den är bristfällig och påverkar vår planlösning negativt (2 nya gipsväggar ska sättas upp bl a).   Vår jurist säger att enligt köplagen så får högst 2 åtgärdsförsök tolereras sedan har vi inge skyldighet att låta säljaren åtgärda en tredje gång. Vi borde alltså om de misslyckas nu kunna kräva prissänkning el. dyligt.   Stämmer detta ?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-12-15 15:35]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-12-15
15:35
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Vad som står i köplagen och i förarbetet till lagen är att säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Vad som är en sådan olägenhet som enligt lagen ger köparen rätt att tacka nej till rättelse  bedöms från fall till fall och utifrån köparens  intresse. Köparen kan avvisa säljarens krav på att rätta felet om det på förhand är klart att säljarens rättelse inte skulle leda till ett godtagbart resultat. Att säljaren tidigare har rättat fel innebär inte att köparen kan vägra att låta säljaren rätta nya fel som visar sig senare. Är det fråga om upprepade fel, så kan en upprepad rättelser medföra att olägenheten bli så stor att man kan avvisa ytterligare åtgärder från säljarens sida och i stället kräva prisavdrag. På följande länk kan du läsa mer om Svara Citera
Anmäl
#2
2010-12-15
20:27
saintus Inlägg: 12 Medlem: 2010-06-08
Tack för svar. Jag tolkar det som att vårt påstående om max två reparationsförsök på samma fel alltså inte riktigt stämmer ? I så fall har vår anlitade jurist fel.
 
Vi kan på förhand visa att det finns brister i åtgärdsförslag två som gör att vi inte tror detta löser vårt problem. Men ingen lyssnar på detta eftersom säljaren anlitat byggare som vi inte har direkt kontakt med och som entreprenadjuridiskt är de som ska rätta felet. Det står inte i åtgärdsrapporten varför eller på vilket sätt detta kommer att minska ljudet så pass mycket att Ljudklass B uppfylls.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare