Bostadsrätt

Keditprövning av styrelsens ledamöter

Läst: 10470 gånger · 8 svarsinlägg

2016-06-29
10:05
Erik Jos.. Inlägg: 11 Medlem: 2016-03-12
Hej! Vad jag förstår har dom flesta bostadsrättsföreningar stadgar som säger att föreningen rätt att ta en kreditupplysning på en ny medlem. Alltså att föreningen har ett så kallat "legitimt behov" av att veta om den nya medlemmen har tillräckligt stabil ekonomi för att klara avgifter och annat. Jag undrar om det omvända gäller? Alltså att den som avser köpa en bostadsrätt kan ha ett "legitimt behov" av att kontrollera att föreningens styrelsemedlemmar har tillräckligt stabil ekonomi för att klara en kris, t ex att ett avlopp går sönder samtidigt som räntorna går upp? Jag menar alltså inte om man har rätt att kreditpröva föreningen som sådan, utan just om man kan kreditpröva styrelsens ledamöter om man känner sig osäker på om föreningen är ekonomiskt bärkraftig i samband med köp av bostadsrätt. Om inte, varför inte? mvh //Erik
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2016-07-01 13:28]
Svara Citera Anmäl
#1
2016-07-01
13:28
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Jag har svårt att se att detta skulle vara ett legitimt skäl till att kreditpröva föreningsens styrelses medlemmar. Ett legitimt behov innebär att frågeställaren ska ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den person kreditupplysningen handlar om eller att man i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Det är det kreditupplysningsföretag som lämnar ut en kreditupplysning som är ansvarigt för att det finns ett legitimt behov. Jag föreslår att du kontaktar något av kreditupplysningsföretag och frågar om detta skulle kunna vara ett legitimt behov.

Svara Citera Anmäl
#2
2016-07-03
11:48
Erik Josefsson Inlägg: 11 Medlem: 2016-03-12
Jag är säker på att Datainspektionen menar att styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening får kreditprövas i samband med att frågeställaren kontrollerar att bostadsrättsföreningen är ekonomiskt bärkraftig. Ledamöterna får naturligtvis enbart kontrolleras i egenskap av att de är näringsanknutna, alltså kopplade till föreningen. I samband med köp av bostadsrätt, alltså då man står inför ett eventuellt medlemskap i föreningen och därmed blir personligt kopplad till föreninges ekonomi, kan man ha behov av att kontrollera att föreningen är ekonomiskt bärkraftig. Eller som du skriver "har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.". mvh //Erik

[Innehållet redigerades senast 2016-07-03 12:26]

Svara Citera Anmäl
#3
2016-07-07
21:54
Jonte_1953 Inlägg: 62 Medlem: 2009-01-22
Alla ledamöter har godkänts av styrelsen eftersom dom är medlemmar i bostadsrättsföreningen. Om en kreditupplysning på en styrelseledamot skulle visa att hn har dålig ekonomi, skulder till kronofogden eller till skatteverket har det ingen betydelse så länge hen inte bryter mot stadgarna.

Svara Citera Anmäl
#4
2016-07-09
12:43
Erik Josefsson Inlägg: 11 Medlem: 2016-03-12
Jag tror att alla medlemmar i en BRF är mycket mer beroende av varandras ekonomi än vad varje enskild medlem vanligtvis tror. En brf kan ju gå i konkurs, t ex om miljöförvaltningen kräver en totalsanering av tomten som i det här konkreta exemplet: http://bit.ly/29yb57I

Men man kan behöva göra en ekonomisk riskbedömning även om det inte är så dramatiskt som att marken föreningens hus står på är förgiftad. Om föreningen är väldigt högt belånad och risken för en rejäl räntehöjning är stor kan det vara helt avgörande att veta om styrelsens medlemmar klarar en kris eller inte. Det är ju dom som tar första smällen!

Svara Citera Anmäl
#5
2016-09-23
14:11
Erik Josefsson Inlägg: 11 Medlem: 2016-03-12
Alltså, jag tror att både Jonte_1953 och vwiez har fel!

Frågan om "legitimt behov" är faktiskt inte relevant i exempelvis den här situationen: Om jag är på väg att köpa en bostadsrätt i en förening som fått dåliga betyg av olika rankningsfirmor (t ex allabrf.se, borank.se och borattupplysning.se) så är det ju uppenbart att jag är på väg att ta en ekonomisk risk och behöver kontrollera om bostadsrättsföreningen är ekonomiskt bärkraftig innan jag köper.

En styrelseledamot är självklart att betrakta som en person som anses ha ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet (som t ex att driva en bostadsrättsförening) att uppgifter om hans eller hennes egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Om jag är på väg att köpa en bostadsrätt i en förening enligt exemplet ovan behöver jag därför inget "legitimt behov" av en kreditupplysning.

Jämför 2 § andra stycket kreditupplysningslagen med 9 § första stycket kreditupplysningslagen:

2 § "[...] Med näringsidkare avses i denna lag även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Lag (1997:556)."

9 § "Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen."

Källa: https://lagen.nu/1973:1173

Svara Citera Anmäl
#6
2016-10-08
12:49
Borättexperten Inlägg: 54 Medlem: 2014-06-17
Frågeställningen är intressant, och jag vill tillägga följande synpunkter:

En bostadsrättsförenings styrelse är i praktiken inte personligen ansvarig för föreningens lån eller föreningens ekonomi. Om föreningens ekonomi t ex skulle vara dålig eller konkursmässig, har inget med ledamöternas privata ekonomi att göra. Att kreditpröva ledamöterna är därför helt meningslöst, i de allra flesta fall.

Men så finns det faktiskt några intressanta undantag: Dagens nyproduktion av bostadsrätter är så lönsam att det lockat till sig ett antal oseriösa fastighetsspekulanter. Dessa bygger bostadrätter utifrån mycket bedrägliga kalkyler, och de inblandades bakgrund är inte den allra bästa. Personerna i dessa bolag bildar ju den byggande styrelsen, och att granska dessa kan faktiskt vara en god idé, och man fått sådana indikationer.

Det andra undantaget är bostadsrättsföreningar där det nyligen skett märkliga transaktioner eller förändringar, t ex mycket kraftiga avgiftssänkningar. Bakom sådana beslut kan det ligga oärliga motiv som fattats av oärliga ledamöter, med en tvivelaktig bakgrund.

Den försiktige bostadsköparen bör kanske ha anledning att granska bostadsrättsföreningens ledamöter i just dessa specifika fall.

Svara Citera Anmäl
#7
2016-10-11
16:58
Erik Josefsson Inlägg: 11 Medlem: 2016-03-12
Det här är regeln: "Till skillnad från förhållandet till bostadsrättshavarna står styrelseledamöterna i ett direkt sysslomannaförhållande till föreningen. Detta innebär att styrelseledamoten måste iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet när han utför sitt uppdrag. En styrelseledamot kan bli skadeståndsansvarig mot föreningen om han missköter sitt uppdrag eller medverkar till att fatta beslut som skadar föreningen. Enligt 13 kap. 1 § första meningen FL ska styrelseledamoten för att bli ersättningsskyldig ha handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet." (källa: http://www.uppsatser.se/uppsats/7a4f3a9fc4/ )

Och det här är inget undantag, utan ganska vanligt: Antag att en styrelse ingår ett avtal med en entreprenör som går i konkurs mitt under en stor renovering av fastigheten. Det utförda arbetet är så undermåligt att det kostar skjortan att återställa skadan entreprenören åsamkat. Styrelsen beslutar då höja avgiften med 30% för att kunna ta nya lån för att täcka kostnaden. Föreningens medlemmar upptäcker vid granskning att entreprenören är svåger till ordförandens bror och avsätter styrelsen. Föreningsstämman beslutar sedan att inte ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet och stämmer den avgående styrelsen enligt ovan.

I det läget är det den avgående styrelsens enskilda medlemmars privata ekonomi som avgör hur stor ersättningen till föreningen kan bli.

Svara Citera Anmäl
#8
2018-08-17
04:42
Gambicore Inlägg: 5 Medlem: 2018-07-08
ag har läst. Citerade ditt inlägg för att du (och någon annan) inte tycker att man lär sig något om folk gör en no big deal av allt. Vem menar du har gjort det? Har bara sett dom som känner medlidande i en hemsk situation alt. någon dom har erfarenhet sv vad ett straff blev i liknande situation.Allt det andra är väl ganska uppenbart; dvs att det är brottsligt, kan bli följder som inte är roliga, att man (inte bara https://credit-10.com/se/vivus-logga-in/ ) inte ska göra så etc. Som sagt; att hon har gjort fel och att man inte bör göra så vet ju alla. Tycker också det är väldigt hemskt för dom som blir utsatta för en sån sak, vilket också är något Näckros skriver att hon känner kring det här. Har sett i den här tråden att hon flertalet gånger har fått beskriva att hon tycker det känns hemskt och att hon inte förstår varför hon gjorde det. Då tänker jag att vi finns här för att stötta. Du skriver att det är tydligt att TS inte ser sig som ett offer. Tycker jag också. Därför kan man släppa den biten om att hon ska lära sig av misstagen. Det kommer nog fixa sig av sig själv.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare