Bostadsrätt

Buller på toaletten pga ny extrainstallerad fläkt av föreningen

Läst: 19553 gånger · 1 svarsinlägg

2009-03-12
13:41
anders.b.. Inlägg: 2 Medlem: 2008-11-27
Jag bor i en förening som för en tid sedan brottades med att få en godkänd OVK. I processen för att nå dit var föreningen tvungen att installera en hjälpfläkt i en kanal som ombesörjer frånluft för kök och toalett i ett antal lägenheter. Skälet till att hjälpfläkten måste installeras är att kanalen är underdimensionerad och nödvändigt flöde kan därmed inte erhållas mha de centrala fläktarna. Detta har konstaterats av kunnig personal på en väletablerad firma som jag tyvärr inte minns namnet på. Jag bor högst upp och fläkten sitter därmed närmast mig och jag är därför särskilt utsatt för det extra oljud som denna hjälpfläkt orsakar. Föreningen ställer sig ovillig till att göra fler åtgärder för att minska bullret med hänvisning till att det inte finns några gränsvärden för buller på en toalett. Jag har hört av mig till kommunen och fått bekräftat att det inte finns några sådana gränsvärden, men tycker ändå att det känns fel att jag ska drabbas av oljud, oavsett plats i lägenheten, för att lösa ett problem som flera lägenheter haft (för dåligt luftflöde). Bullret är anmärkningsvärt starkt och jag befarar att det kan avskräcka framtida spekulanter vid en försäljning. I det regelverk som omger en brf så har jag för mig att det finns en regel om att en enskild medlem eller grupp av medlemmar inte får varken gynnas eller missgynnas av beslut fattade av varken styrelse eller stämma. Jag anser mig, mot bakgrund av en sådan regel, vara missgynnad. Kan detta användas för att få till stånd en förändring där styrelsen tvingas besluta om att åtgärda bullret på min toalett?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2009-03-16 13:01]
Svara Citera Anmäl
#1
2009-03-16
11:43
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Fastighetsägaren (din bostadsrättsförening) är ansvarig för att bostaden klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Denne är också skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i de bostäder han/hon ansvarar för. Detta gäller även bullerutredningar. På följande länk finns socialstyrelsens allmäna riktlinjer gällande buller inomhus. Svara Citera
Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare