Bostadsrätt

föreningens rättigheter

Läst: 28251 gånger · 3 svarsinlägg

2009-12-11
08:41
Jens Inlägg: 24 Medlem: 2009-02-26
Jag bor en en liten bostadsrättsförening, min granne ska nu börja renovera sitt kök och då fick han veta att styrelsen kräver att vi ska använda en speciell hantverkare, trots att han är dyrare än andra. Kan styrelsen bestämma vem han ska anlita för renoveringen. Jag tänkte snart börja renovera mitt badrum, så det är bra att veta om vad som gäller!
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2009-12-17 11:24]
Svara Citera Anmäl
#1
2009-12-11
10:14
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Enligt bostadsrättslagen har medlemmen ansvar för det inre underhållet. Dvs du skall dels utföra och dels bekosta de reparationer som behövs. För större förändringar som ändring av befintliga ledningar för vatten och avlopp samt andra väsentliga förändringar krävs att man har styrelsens tillstånd. Styrelsen får bara vägra ge tillstånd till åtgärd om det är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Föreningen måste alltså ha tungt vägande skäl att vägra er anlita en firma, om de uppfyller de formella kraven och har fackkunskap för att utföra de arbeten som skall göras. Detta under förutsättning att det inte i era stadgar står att styrelsen skall godkänna vilka hantverkare man anlitar. Skall föreningen utföra ett stambyte så kan det möjligtvis vara en olägenhet att inte ha samma hantverkare som utför stambytet som sedan renoverar vars och ens våtutrymmen. Vid eventuell reklamation kan det underlätta om man bara har en entrepenör att förhandla med. Tänk på att i alla förhållanden ha ett ordentligt skriftligt avtal med hantverkaren, där arbetets omfattning, start och slutdatum samt pris noggrannt finns specificerat. På följande sida länk finns bra tips inför att anlita hantverkare samt Hantverkarformuläret som man kan utgå från när man skriftligen ingår avtalet med hantverkaren. http://www.omboende.se/sv/Bygg...

Svara Citera Anmäl
#2
2009-12-16
16:29
Jens Inlägg: 24 Medlem: 2009-02-26
Vi har inget inskrivit i våra stadgar, då har de alltså ingen rätt att styra vem man anlitar som hantverkare? Detta är inga större förändringar och ingen av oss ska dra om vatten eller el-ledningar.

Svara Citera Anmäl
#3
2009-12-17
11:24
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Nej, såvida de inte kan visa på att det är en stor olägenhet att ni inte anlitar de hantverkare som de vill att ni skall anlita. Vill du ytterligare pröva frågan kan du alltid ansöka om medling i samtliga bostadsrättstvister i hyresnämnden.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare