Bostadsrätt

Rätt att stå i garagekö och rätt att hyra garageplats?

Läst: 20684 gånger · 1 svarsinlägg

2010-02-20
01:09
peti53 Inlägg: 1 Medlem: 2010-02-20
Jag har varit mantalsskriven i en förening sedan dess bildande bildades 2006 och bott i juset som hyresgäst sedan 1993. Jag har stått åratal i garagekön för att slutligen, ett par år före ombildningen, komma i tur och få hyra en plats. Så i feb. 2009 sålde jag vår lägenhet, men köpte samma månad som vi flyttade en mindre lägenhet i samma hus. Eftersom detta skedde samma månad som vi flyttade ut, bad jag mina styrelsekolleger att få ha kvar garageplatsen, eftersom jag bor granne med min gamla förening. Den nya lägenheten, som jag avser låta våra barn bo i när de blir äldre, hyr jag ut i andra hand. Detta beviljades. Styrelsen, vari jag ingår, har nu kommit med förslag att endast den medlem som bor fysiskt i huset ska ha rätt att hyra plats. Men jag menar att eftersom målet med denna lokaltyp är att främst vara till medlemmarnas nytta, anser jag att man bryter mot likabehandlingsprincipen om man säger upp mig.  Till historien hör att vi är liberala med att ge tillstånd till att hyra ut i andra hand eller att inneha bostadsrätt utan att vara mantalsskrivna där. Vissa bor på andra kontinenter och har hyrt garageplats tidigare efter att föreningen bildades. Dessa hyr nu ut våning och garageplats. I förslaget till garagepolicy står det att man ska kunna hyra ut garageplatsen i andra hand i max två år. Det blir litet märkligt om en icke medlem kan få hyra platsen men inte en medlem, trots de två åren. Ännu märkligare blir det att en av medlemmarna (äv. styrelsemedlem) inte ens är skriven i landet. Av skatteskäl är mantalsskriven i ett annat land - men bor 100% i huset. Han har hyr garageplats - och skall enligt policyn också fortsättningsvis göra detta. Ett antal jurister har sagt att detta inte bryter mot likabehandlingsprincipen eftersom en garageplats är en lokal och ägaren kan sätta vilka regler man vill för en hyreslokal. Är detta riktigt? Kanske skulle det vara så, anser jag, om man öppnade lokalerna/garageplatsernas tillgänglighet för marknaden (dvs i praktiken både för utomstående och brf-innehavare till högsta möjliga marknadspris). Då vore, enl. mitt rättsmedvetande lokalens ändamål inte att gynna brf-innehavarna utan vilken lokal som helst. Finns det någon som tycker att jag har rätt? Eller fel? Enl. den jusrist som anser att jag har rätt finns det inte någon prejudicerande dom i HD. Hur tar man reda på det rätta svaret? Vad är statusen rättsligt för att sas "bo" i huset?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-02-23 13:18]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-02-23
13:18
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Jag utgår i mitt svar från att garageplatsen inte är en del av upplåtelsen utan att du hyr garageplatsen av föreningen. Normalt sett är frågan om garageplatsernas fördelning en styrelsefråga. Detta eftersom garage som hyrs ut inte regleras i bostadsrättslagen utan regleras som lokalfråga i Hyreslagen: Jordabalken 12:56-60§§ http://www.bostadsrattsnamnden...    

[Innehållet redigerades senast 2010-02-24 10:29]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare