Bostadsrätt

Vattenskada ventilationsrör

Läst: 19438 gånger · 1 svarsinlägg

2010-04-15
10:06
koman23 Inlägg: 1 Medlem: 2010-04-15
Hej. Bor i en enskild bostadsrättförening som består utav parhus med 2 våningar på varje hus. Ett en skarvmuff på ett ventilationskanal har brustit som gjort att det runnit vatten vida sidan av röret som går inne i väggen. Detta uppmärksammandes genom att taket på bottenvåningen började att droppa.                                                                                                                                                             Man sågade då upp taket och konstaterade vart felet var. Man kom åt denna skarvmuff på övervåningen genom att kapa upp ett hål i gipsväggen. Denna vägg är då också bärande vägg.                                                                                                                                                          Fråga 1) Problemet är då vem ska stå för vad? Vilka kostnader står den boende för och vilka står föreningen för.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kraftig diskussion har uppstått angående avsvarsförhållandet. Några yrkar på att hålet på övervåningen skall föreningen stå för att det är en bärande konstruktion/vägg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fråga 2) Räknas gipsskivan till den bärande konstruktioinen/bärande väggen och då omfattas utav föreningens ansvar?   Den boende har också då iblandat försäkringsbolaget som enligt denna person citerat försäkringsbolaget att det är föreningen skall stå för allt och lägger då bördan att försäkringsbolagets ord gäller. Saken är att kostnaden för detta inte uppgår till självrisken.                                                                                                                                                            Fråga 3: I vilken utsträckning ska man följa försäkringsbolagens svar gällande ansvar av kostnader.                                                                                                                                                            Kostnaden är väldigt liten, men anledningen varför jag tar upp detta är för att föreningen gör samma tolkningar för alla i föreningen vid fuktskador som uppkommit av ting som står under föreningensn underhållsansvar. Sååå evigt tacksam för bra svar.                                                                                                                                                            Se neda av föreningens stadgar.                                                                                                                                                          Bostadsrättsföreningens ansvar 32§ Bostadsrättsföreningen ansvarar för byggnadens (inklusive bostad, förråd och garage) bärande konstruktion och yttre skal, inklusive fortlöpande reparationer och utbyte av: tak, panel, bläck, rännor, vindskivor, fönster, dörrar, grund, ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, informationsöverföring och vatten (som inte är synliga i lägenheten), samt radiatorer, värmeledningar och varmvattenberedare i lägenheten. Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med. I alla dessa fall såsom föreningen utrustat lägenheten i orginal. Vidare vad det gäller fönster: för ommålning och omkittning av den del som är utvändig. Dock måste den boende åtgärda skada på glas och isolering mellan fönster. Alla invändiga delar ansvarar den boende för. Vidare vad det gäller ytterdörrar, dvs dörrar i entré, förråd och terrass: för ommålning och omkittning av den del som är utvändig. Vid behov ansvarar föreningen för byte av ytterdörr. Den/De ska motsvara gällande normer för brandklassning och ljuddämpning. Lås och beslag ansvara bostadsrättsföreningen för. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.                                                                                                                                                            Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 33 §                                                                                                                                                            Bostadshavaren ansvarar för skötsel och reparation för allt det invändiga som inte innefattas av 32§ ovan. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för att teckna försäkring som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten med ska i förväg godkännas av bostadsrättsföreningen såsom det specificeras i 37§ om förändring av lägenhet. Åtgärderna ska alltid utföras fackmässigt. Bostadsrättshavarens underhålls & reparationsansvar för lägenheten omfattar bland annat: - Ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum. Icke bärande innerväggar, stuckatur. Etc.
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-04-16 15:50]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-04-16
15:50
Collin Inlägg: 404 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Enligt stadgarna och vad jag kan utläsa av dessa kan föreningen vara ansvarig för själva skadan på ventilationskanal eller rättare sagt skadan på skarvmuff på ventilationskanalen och den följdskada som detta ger upphov till.  Föreningen ansvarar enligt lag och stadgar för bärande konstruktion, dvs den bärande väggen. Om det räknas som underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt, och är då enligt SBCs mönsterstadgar och stadgar som det hänvisas till, som jag kan se det, bostadsrättshavarens underhållningsansvar. Om du behöver söka ytterligare hjälp i dina frågor, kan du läsa med om vad du som bostadsrättsinnehavare kan söka rådgivning om du är fortsatt oense med bostadsrättsföreningen... Svara Citera
Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare