Bostadsrätt

Ventilation

Läst: 18775 gånger · 1 svarsinlägg

2010-05-20
10:04
könnjack Inlägg: 1 Medlem: 2010-05-20
Hej! Jag bor i ett gammalt sjukhus, byggt 1920-talet, som för fyra år sedan byggdes om till drygt 40 bostadsrätter. Under byggtiden kontaktades tre blivande lägenhetsinnehavare av byggherren med besked om att de kommer att få en egen fläkt isf att kopplas till det centrala ventilationssystemet, detta pga bestämmelser angående brandceller. Nu till min fråga. Då fläktarna i två av tre lägenheter gått sönder så undrar jag vem som ska stå för kostnaden av reparationerna. De tre lägenhetsinnehavarna betalar ju sin månadskostnad som till viss del täcker underhåll och drift av det centrala systemet. Samtidigt förstår jag av bostadsrättslagen att lägenhetsinnehavaren själv ska stå för kostnaden då fläkten i deras lägenhet endast tjänar den egna lägenheten. Om så är fallet betalar ju de tre lägenhetsinnehavarna dels sin egen ventilation men även en del av de övriga 41 lägenheternas. De drabbas mao dubbelt. I Brf stadgar står inget annat om detta ärende än vad som finns att läsa i Bostadsrättslagen, "Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler." Hur går man tillväga?   Mvh Könnjack
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-05-21 22:38]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-05-21
22:38
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Om inget annat stadgas så omfattar er underhållsskyldighet den ventilation som bara betjänar er egen lägenhet. Om inte bostadsrättsföreningen uppfyller de regler om likabehandling som lag om ekonomisk förening fastställer, så är det något ni kan ta upp med föreningen. Antingen på nästa stämma eller, om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen så begär, vid en extrastämma. Om det uppkommer tvist mellan förening och bostadsrättshavare kan i vissa frågor hyresnämnden, efter anmälan, ta upp ärendet och fatta beslut, och i andra ärenden, om båda parter går med på det, medverka till medling. Du kan läsa mer om detta på hyresnämnden hemsida http://www.hyresnamnden.se/ Du kan också pröva en bostadsrättstvist i Bostadsrättsnämnden http://www.bostadsrattsnamnden... Denna prövning är dock föreninad med en kostnad.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare