Bostadsrätt

Reklamation vid fel i nyproducerad bostadsrätt

Läst: 38432 gånger · 4 svarsinlägg

2010-06-02
14:10
kimse944 Inlägg: 2 Medlem: 2010-06-02
I slutet av oktober 2006 flyttade vi in i en helt ny lägenhet som vi köpt från ett välkänt norskt byggbolag som börjat etablera sig i Sverige. Fram tills vi betalade så var mottagandet från deras sida helt fantastisk men i samma stund vi skrev på så "försvann" viljan att hjälpa och lösa problem. Vi har nu bott i samma lägenhet sedan dess och påpekat flera fel som dock deras besiktningsman sagt inte behöver åtgärdas (även sådant där vi redan kommit överens med byggbolaget om åtgärder så har besiktningsmannen sagt att så inte ska ske!).  För några veckor sedan upptäckte vi att fogmassan mellan golv och vägg börjat släppa i badrummets duschdel och vid en närmare undersökning så har vi funnit en nästan osynlig meterlång spricka som går genom kakel etc några centimeter över golvet. Efter samtal med byggbolaget så kom vi överens om att föreningen skulle ta in en besiktningsman som bedömde skadan. De valde att ta in samma besiktningsman som använts av byggbolaget tidigare och denne var hos oss för några dagar sedan och sa att sprickan troligen uppstått i samband med att betongen i väggen torkat och krympt och i samband med denna rörelse så har det resulterat i en spricka samt att fogen lossnat. Detta är enligt honom något normalt och "något som händer". Besiktningsmannen sa också att eftersom vi upptäckt detta efter garanti tidens utgång så är det inte mycket vi kan göra och hans bedömning var att vi gott kan leva med detta "kosmetiska" fel och undrade samtidigt hur vi tror att byggbolaget i sin tur kan reklamera detta mot sin entreprenör som gjort jobbet. Han tyckte vi kan skrapa bort den gamla fogen och lägga i ny själva och sa vidare att om vi vill byta ut de spruckna kakelplattorna riskerar man att bryta fuktspärren och därmed kräva en ny fuktspärr.    Vi är givetvis inte alls nöjda med detta utlåtande och undrar nu vad vi kan göra? Vi planerar en flytt inom ett år och vill givetvis inte lämna badrummet i detta skick till någon ny köpare, samtidigt vill vi givetvis inte behöva renovera (kanske hela) badrummet för dyra pengar då detta endast är 3 år gammalt.  Borde man inte kunna förvänta sig att ett helt nytt badrum håller längre än 3 år? Vad ska vi göra och har andra haft liknande problem? 
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-06-07 11:14]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-06-03
09:11
Jonte_1953 Inlägg: 58 Medlem: 2009-01-22
Bostadsrättslagen 7 kap 1§ reglerar föreningens ansvar för lägenhetens skick: "När lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse, skall föreningen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inte något annat har avtalats"

Svara Citera Anmäl
#2
2010-06-03
11:26
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Hej! Vad jag kan se av de uppgifter du lämnat i frågan har du inte längre någon reklamationsrätt på felet ni upptäckt mer än 3 år efter köpet, och efter garantitidens utgång. Detta oavsett om ni köpt er bostadsrätt från föreningen via en byggande styrelse (vilket oftast är fallet vid köp av nyproducerad bostadsrätt) eller direkt av företaget, innan bostadsrättsföreningen bildades. Detta undrar jag om det överhuvudtaget går, eftersom det är bostadsrättsföreningen som genom upplåtelse tillhandahåller  bostadsrättslägenheten. Enligt bostadsrättslagen är det ni själva som nu ansvarar för att renovera från tätskiktet och utåt. För att kunna kräva ersättning från föreningen krävs att ni kan bevisa att föreningen genom vårdslöshet inte skött sin del av fastighetens underhåll, vilket orsakat er skadan. Eftersom det inte är ni själva som avtalat om själva arbetet i badrummet så kan ni inte heller gå direkt på den firma som utfört det undermåliga arbetet, utan det måste den avtalspart, förmodligen den byggande styrelsen, göra. Generellt sett kan man dessutom tillägga att när man anlitar en besiktningsman bör det vara en kunning och opartisk besikningsman som ni anlitar och inte någon som kan misstänkas ha bindningar till någon av parterna. Det finns både info om dina rättigheter och skyldigheter gällande underhåll av bostadsrätten på följande sida http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Bostadsrattshavarens-skyldigheter/ samt om besiktningsman på följande sida http://www.omboende.se/sv/Bygg...

Svara Citera Anmäl
#3
2010-06-04
12:17
kimse944 Inlägg: 2 Medlem: 2010-06-02
Vi är givetvis förvånade över att vi troligen måste bekosta ett helt nytt badrum redan efter tre år.  Hur fungerar det om det visar sig att vi måste göra om fuktspärren, kan vi göra detta utan att ta kontakt med föreningen eller måste detta först godkännas av dem? Har föreningen något ansvar om fuktspärren är bruten pga rörelser i huset?

Svara Citera Anmäl
#4
2010-06-07
11:14
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Eftersom fuktspärr är något som man normalt sett själv ansvarar för som bostadsrättshavare, så brukar det inte vara något du behöver inhämta föreningens tillstånd för att göra. Om inte skadan i fuktspärren beror på att sättningen är en följd av föreningens bristande underhåll av fastigheten, eller att de på annat sätt varit vårdslösa, så är det inget du kan kräva föreningen på skadestånd för.  

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare