Bostadsrätt

Störande avloppsrör i nyproducerad lägenhet ? Vad kan vi kräva ?

Läst: 38245 gånger · 5 svarsinlägg

2010-06-08
21:32
saintus Inlägg: 12 Medlem: 2010-06-08
Vi flyttade in i en helt nyproducerat bostadsrätt såld av HSB och byggd av Skanska i oktober 2009. Strax felanmälde vi att vi kunde höra ljud av rinnande vatten från spolning, dusch och tvätt samt mekaniska rasselljud från avloppsrör som går genom en tunn gipsvägg mellan vardagsrum och hall, centralt placerad i lägenheten. Detta ljud hör vi oavsett vart i vår 3:a vi befinner oss.   Avloppsröret härstammar från fjärde våningens femrummare (som har två badrum) och vi bor på nedre botten.   Vi tycker inte det är normalt och verkar också vara ensamma i huset (85 lägenheter) om att ha detta problem. Efter flera månader ljudbesiktigar först HSB och konstaterar att det låter lite väg högt men Skanska vill göra en egen besiktning och skickar dit ÅF. Dessa kommer också förvisso fram till att gränsvärden verkar ha överskridits. I maj kommer första personen från Skanska och tittar på problemet. Bryter upp "trumman" i förrådet och hallen och konstaterar att utrymmet verkar ha varit för smalt för att ha dubbla gipsskivor och att det därför inte är konstigt om det hörs. Dessutom går inte röret vertikalt ned genom vår vägg utan svänger 90 grader och går 1,5 meter åt sidan innan det går ned i marken. Fallhöjden från fjärde våningen förstärker därmed ljudet samt att det är ihåliga betongblock mellan tak och grannens golv. Hur som helst. En första provisorisk åtgärd gjordes med att försöka lägga lite gips runt det smala utrymmet och lägga isoleringsull. Effekten blev knappt märkbar och det hörs nästan lika tydligt och kraftigt ändå. Deras andra förslag är att lägga på en ytterligare gipsskiva på vardagsrummsväggen (4,5 m lång) för att dämpa ljudet. Mina frågor kring detta är följande: 1) Vi tror inte det löser problemet så pass mycket att det är värt det besvär det medför. Elektriker och målare ska kallas in och sedan görs ju faktiskt en liten men principiell minskning av vardagsrummets storlek (minst 16 mm). Enligt HSB har vi inte rätt att kräva ersättning för detta då det är under 0,5 kvm inverkan. Kan det stämma ? Det verkar också som att man avtalat bort i HSB:s bostadspapper om att ingen ersättning utgår för "besvär" i samband med garantiåtgärder från entreprenören. 2) Vi vill att man hittar en annan isoleringslösning med kanske andra isoleringsmaterial. Har kolla på nätet och det finns sk "mattor" man kan linda runt rören m.m. Att dra om den blir väl för dyrt och enligt papperen verkar det som att Skanska då inte behöver göra någon åtgärd. 3) Taktiken verkar vara att göra vad som helst för att precis hamna under gränsvärdena vid en ljudmätning oavsett det hela beror på byggfel eller slarv. Jag vill ha detta utrett. Har vi något att säga till om där ? Till sist är vi mest oroliga för att vi har ett dolt fel vi i framtiden tvingas överföra till en potentiell köpare och vi vill inte ta ansvar för en sådan sak. Kan vi begära att de dämpar ljudet så mycket det går utan större inverkan på lägenheten (och därmed ändra våra förutsättningar för köpet) SAMT att begära prisavdrag eftersom lägenheten är behäftad med ett fel som grannlägenhetern med samma bostadsyta saknar ? Hur stort skulle i sådana fall ett sådant belopp vara ? Det bör väl en oberoende mäklare kunna bedöma. Enligt vår uppfattning är det tveklöst så att felet är av en karaktär som inte ryms inom köparens undersökningsplikt då detta inte varit rimligt att upptäcka vid köp. Vi känner oss som vanligt små i förhållande till HSB som förvisso kommer att försöka få detta åtgärdat via Skanskas garanti men vad har vi för realistiska förväntningar att kräva ? Om vi inte får ersättning, kan vi i värsta fall häva köpet eller anses felet inte tillräckligt allvarligt ? Vi vill gärna bo kvar men vill ju skydda vår investering. Tacksam för alla råd
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-06-09 18:11]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-06-08
23:47
Collin Inlägg: 405 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Vad jag kan förstå av din fråga har en första åtgärd gjorts för att "provisoriskt komma till rätta med felet" men ni upplever att problemet kvarstår. Och att nu för ni diskussioner om vad som kan/ska göras för att komma till rätta med problemet. Som jag ser det har HSB/Skanska möjlghet att fortsatt söka åtgärda felen för att komma till rätta med problemen ni upplever, "även om ni ställer er frågande till om de kommer att lösa era problem eller om de är värt besväret". Vilken av de åtgärder ni ska/bör välja kan jag tyvärr inte uttala mig om. Ni har alltid möjligheten att själva vända er till och att anlita en opartisk besiktningsmann för att själva kanske "få lite hjälp på traven i detta" och en opartisk fackmanns yttrande i frågan, samt att få en ekonomisk värdering, för att få en indikation på ett eventuellt prisavdrags storlek osv.  När det gller hävning behöver man göra en bedömning av felet då hävningsrätt kan föreligga om felet är av väsentlig betydelse, vilket är en bedömningsfråga från fall till fall. När det gäller er oro över att det är ett dolt fel kan ni läsa mer på: dolda fel OBS! Ett fel kan inte bli ett dolt fel om ni talar om det vid en eventuell försäljning mm Var noga med att få de "fel" ni berättar om dokumenterade i en frågelista som en bilaga till överlåtelseavtalet vid en framtida försäljning, det gäller alla fel man känner till. Avslutningsvis vill jag, som vi påtalat vid flera liknande frågor i forumet att tvister om fel av den här typen ofta är komplicerade och kräver kommunkation och utredningar. Så tag gärna kontakt med en advoka eller jurist, för ett rådgivning, speciellt om det är kostsamt att rätta till felet, om ni oroar er för framtida "förluster vid försäljniing" pga fel och så vidare.  Ni kan även läsa mer om vart ni har för andra alternativ för att söka hjälp när man är i tvist på omboende Ett generellt råd är att från HSB/ Skanska skriftligen be om dokumentation/protokoll på felen från besiktning, de åtgärder som vidtagits och besiktnngsprotokoll efter åtgärder är genomförda, så att ni har allt dokumenterat i ärendet. Samt att sköta "reklamationen och vad ni yrkar på" skriftligt och begära skriftliga svar.

[Innehållet redigerades senast 2010-06-09 00:12]

Svara Citera Anmäl
#2
2010-06-09
09:42
saintus Inlägg: 12 Medlem: 2010-06-08
Tack för svaret. Min bedöming är att det är solklart att det är ett dolt fel vi har på lägenheten idag och därmed borde vi kunna begära prisavdrag. Särskilt när de själva säger att de förmodligen inte kan åtgärda felet så att ljudet helt försvinner. Naturligtvis vill vi inte upplysa en framtida köpare om detta fel om det finns kvar, såvida vi inte fått rejält prisavdrag.

Svara Citera Anmäl
#3
2010-06-09
18:11
Collin Inlägg: 405 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Om jag var otydlig i mitt tidigare inlägg vill jag förtydliga gälande frågan om dolda fel: När det gäller dolt fel svarade jag bland annat på ert inlägg enligt följande lydelse: "Till sist är vi mest oroliga för att vi har ett dolt fel och vi i framtiden tvingas överföra till en potentiell köpare och vi vill inte ta ansvar för en sådan sak." Och mitt svar på detta är: När det gäller er oro över att det är ett dolt fel kan ni läsa mer om vad dolda fel är på: [color=#b33924]dolda fel OBS! Ett fel kan inte bli ett dolt fel om ni talar om det vid en eventuell försäljning och ni kan inte då heller bli ansvariga för fel ni påtalat. Var alltså noga med att berätta alla fel ni vet om ni ska sälja och jag råder er också att få de fel ni upplyser om dokumenterade i en frågelista som en bilaga till överlåtelseavtalet vid en eventuell framtida försäljning läs mer på: informera köparen När det gäller om ett dolt fel föreligger i  nuläget eller ej & om hävningsrätt som ni frågar: När det gäller huruvida hävningsrätt föreligger eller ej behöver man göra en bedömning av felet då hävningsrätt kan föreligga om felet är av väsentlig betydelse, vilket så klart är en bedömningsfråga från fall till fall. Även här hänvisar jag till omboendes sior att läsa vad dolda fel är & vilka kriterier som ska uppfyllas så att ni själva kan bilda er en uppfattning. Hoppas att det blev lite tydligare hur jag menade!

Svara Citera Anmäl
#4
2010-06-09
21:07
saintus Inlägg: 12 Medlem: 2010-06-08
Hej! Tack för svar igen. Jo det är solklart ett dolt fel vi har i dagsläget enligt kriterierna. Och jag förstår att ett dolt fel inte kan bli dolt om vi påtalar det för en framtida köpare. Det jag säger är att vi inte vill påtala detta eftersom detta kommer att vara värdesänkande och därför vill vi ha rejäl kompensation för det redan nu så att vi kan påtala det för en framtida köpare. Det vi oroar oss för är att man mildrar ljudet något men att det fortfarande hörs tydligt och sedan nöjer sig med det. Har vi då ändå rätt till ekonomisk ersättning i form av avgiftsminskning eller reglering på köpesumman ?

Svara Citera Anmäl
#5
2010-07-04
19:00
saintus Inlägg: 12 Medlem: 2010-06-08
Hej igen ! Nu har entreprenören via säljaren återkommit med ett lösningsförslag som både vi själva innan och efter att ha anlitat egen besiktningsman bedömer inte är tillräckligt för att råda bot på ljudstörningarna. Dock kanske entreprenören kommer undan med att decibel värden går under gränsvärdet för Ljudklass B lägenhet i och med detta. Men det kommer fortfarande tydligt höras att vatten rinner genom väggen samt ljudet från själva röret som "skallrar". Ingreppet kräver bl a en nytt lager gipsvägg i vardagsrummet. Måste vi gå med på att låta dem fixa det på just deras sätt bara för att de själva bedömer det som billigast och trots att det går emot förslagen från vår besiktningsman ? Vi vill inte att de går in och härjar och förändrar planlösningen om problemet ändå inte försvinner. HSB menar att vi inte har rätt till ersättning för deras ingrepp pgr av störningar och stök eller för att golvytan ändras med mindre än 0,5 kvm. Har vi rätt att få ersättning för väggar som vi målat själva, måttbeställda lameller etc som måste tas bort pgr av detta ?

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare