Bostadsrätt

Ordförande agerar utan beslut

Läst: 36503 gånger · 5 svarsinlägg

2010-06-16
08:12
Chriz Inlägg: 9 Medlem: 2009-05-07
I samband med ett styrelsemöte diskuterades förslaget att bygga ett vind och regnskyddat cykel/mopedställ. Frågan bordlades och protokollfördes. I protokollet, som signerats av ordförande och sekreterare, står det att läsa att beslut rörande om cykel/mopedställ skall byggas eller ej tas i samband med nästa styrelsemöte. I dagarna har bygget av cykel/mopedstället påbörjats. Ordförande har på eget bevåg utan styrelsens godkännande startat detta projekt. Jag undrar nu, vad detta forum, rekommenderar mig, som sittandes i styrelsen att göra i detta fall? Riskerar jag att hamna i någon knipa pga ordförandes handhavande?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-06-18 10:13]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-06-16
13:18
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
I en bostadsrättsstyrelse har hela styrelsen ett solidariskt ansvar. Om någon i styrelsen gör fel så ansvarar hela styrelsen för felet. Man brukar säga att en styrelseledamot har fyra grundläggande plikter: lydnadsplikt, vårdplikt, lojalitetsplikt och tysnadsplikt. Att en ordförande föregår ett styreslebeslut kan naturligtvis ifrågasättas. I ert fall bör ni så snart som möjligt kalla till styrelsemöte där ni tar ett beslut att godkänna det redan igångsatta bygget.

Svara Citera Anmäl
#2
2010-06-17
08:48
deoderant Inlägg: 2 Medlem: 2009-10-23
Alternativt att INTE godkänna bygget. Finns inget som säger att ni behöver godkänna något i efterhand. Bygge av vind kräver beslut av föreningsstämman, det räcker alltså inte att kommunen ger byggnadslov och att styrelsen tar beslut.

Svara Citera Anmäl
#3
2010-06-18
10:13
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Större ombyggnader som att bygga om vind behöver beslutas av föreningsstämman. Vad jag förstod av frågan gällde det inte utbyggnad av vind utan av vind- och regnskydd för cyklar och mopeder, vilket inte torde vara en så stor ombyggnad som kräver föreningsstämmobeslut.

Svara Citera Anmäl
#4
2010-06-21
14:37
Chriz Inlägg: 9 Medlem: 2009-05-07
Ett förtydligande. Det rör sig ett cykelställ (skyddat för vind och regn) ute på gården. Alltså ingen ombyggnad av vind. Jag skulle nu vilja spinna vidare på det första svaret att vi skall acceptera ordförandes agerande och godkänna i efterhand. Har läst i lagen om ekonomiska föreningar, kap 6, som skall tillämpas även i en BRF. I kap 6 paragraf 9, står det att läsa att "Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet." Det är möjligt att jag tolkar lagtexten fel, men i mina öron låter detta som om vår ordförande begår ett lagbrott i och med sitt agerande. Min följdfråga är nu följande: Vad händer om en majoritet av styrelseledamöterna väljer att rösta NEJ till godkännande av redan genomförd byggnation??

Svara Citera Anmäl
#5
2010-08-27
12:23
mpalm Inlägg: 1 Medlem: 2010-08-27
deoderant skrev: Alternativt att INTE godkänna bygget. Finns inget som säger att ni behöver godkänna något i efterhand. Bygge av vind kräver beslut av föreningsstämman, det räcker alltså inte att kommunen ger byggnadslov och att styrelsen tar beslut. Det gäller ju

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare