Bostadsrätt

fuktskada

Läst: 37195 gånger · 4 svarsinlägg

2010-08-02
01:15
suwe Inlägg: 11 Medlem: 2010-08-02
Hej! I vintras upptäckte grannen under mig att de hade mögel i sitt badrum. Föreningen lät Humidus undersöka detta och de upptäckte fukt i mitt badrum. De rekommenderade utrivning av mitt badrum och uttorkning av bjälklag. Föreningen lät en byggfirma riva ut badrummet, torka ut det samt återställa golv (enbart betongen, ej flytspacklingen) och byta golvbrunn. Nu har föreningen krävt mig på hela kostnaden, 45 000 kr. De har skickat fakturan från byggfirman till mig. Jag har bestridit fakturan, då jag anser att detta ligger på föreningens ansvar. Återuppbyggnaden av badrummet har jag låtit en annan firma göra. Den kostnaden har jag fått stå för själv. Har föreningen rätt att kräva att jag ska betala åtgärdandet av fuktskadan? Om de inte har det, hur ska jag agera ifall de insisterar? 
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2010-08-10 13:25]
Svara Citera Anmäl
#1
2010-08-03
12:40
Collin Inlägg: 404 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Jag kan inte utläsa från ditt inlägg att vare sig du eller föreningen har haft någon som helst kontakt med något försäkringsbolag. Har du respektive föreningen talat med era respektive försäkringsbolag i ärendet? Vad säger i så fall dessa? Du kan kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå för att få hjälp att tolka försäkringsvillkor om det skulle behövas. "Vad var det för fel i badrummet, vad orsakade fuktskadan? Vem har/har någon ansetts som ansvarig/vållande av skadan, kan detta tex utläsas i Humidus protokoll? Har föreningen svarat på din bestridan av fakturan? I så fall vad har de svarat? Vem beställde tjänsten, vem står som betalaningsmottagare på fakturan? osv. Detta är inte en helt okomplicerad fråga så du kan förslagsvis vända dig till konsumentvägledaren i din kommun för personlig rådgivning via telefon, om du har en sådan. Kontaktinfo hittar du på: : Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller 2. vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.  Jag tolkar det som så att om skadan INTE har uppkommit på något av ovanstående sätt skall bostadsrättsföreningen svara för den totala reparationen av vattenskadan, vilket inkluderar ansvar för iordningställande av ett fungerande badrum, om så var fallet innan vattenskadans uppkomst. Du kan läsa mer om vattenskador på omboende  

[Innehållet redigerades senast 2010-08-03 15:23]

Svara Citera Anmäl
#2
2010-08-04
21:31
suwe Inlägg: 11 Medlem: 2010-08-02
Tack för svar. Humidus trodde att fuktskadan berodde på läckande eller obefintliga tätskikt i mitt badrum. Huset är byggt 1967 och badrummet hade aldrig renoverats. Det är alltså inga rör som har gått sönder. Jag vet inte om detta kan anses som försummelse? Ingen har sagt något om att jag är vållande, men jag har pratat med mitt försäkringsbolag, Salus Ansvar, som har sagt att de ska hjälpa mig om det blir fråga om skadeståndskrav i ansvarsfrågan. De sa att föreningen ska stå för rivning och uttorkning, för att det hör till fastigheten att se till golv och bjälklag. Däremot sa de att det är jag som lägenhetsinnehavare som får stå för återställandet av allt i badrummet innanför golv och väggar och eftersom badrummet var gammalt fanns det inga pengar att hämta från försäkringen heller. I januari i år gick föreningen ut med ett meddelande till medlemmarna och uppmanade att alla, som inte redan har gjort det, bör renovera sina badrum pga dåliga tätskikt. Fastigheten ombildades till bostadsrätter 2005. Föreningen har inte besvarat min bestridan av fakturan än. Det var fastighetsskötaren som gjorde beställningen av arbetet på uppdrag av ordföranden, efter Humidus rekommendation. Byggföretaget har fakturerat föreningen. Sen har föreningen skickat den till mig. Jag skulle gärna prata med en konsumentvägledare, men det finns ingen i min kommun, tyvärr. 

Svara Citera Anmäl
#3
2010-08-10
13:25
Collin Inlägg: 404 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej igen, om du vill kan du som jag skrev ovan kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå för att få hjälp att tolka villkoren, samt för att få opartisk information om försäkringen och den information du skriver att du fått gällande försäkringen enligt ovan. Du får gärna återkomma till forumet om du har ytterligare frågor efter det du fått svar från föreningen angående din bestridan. Det är bra om du har/eller om du nu i efterhand meddelar ett datum till föreningen då du senst önskar deras svar på din bestridan, så att det blir tydligt samt att ärendet inte drar ut i tidsmässigt. Vidare hänvisar jag som tidigare, till ovan, Bostadsrättslag för bedömning av ansvarsfrågan.Konsumentvägledning är en frivillig rådgivning som kommunen själv kan välja om man vill erbjuda sina invånare eller ej, vilket din komun då tydligen valt att inte erbjuda. För frågor av den här karaktären, samt frågor, generellt sett, om fel i fastighet eller i bostadsrätt dolda fel mm. är mycket komplicerade frågor som inte lämpar sig för "kommunikation och rådgivning i en enklare form som vi har möjlighet att tillhandahålla i forumet". Dessa frågor kräver många gånger att man behöver en personlig dialog och kontakt med jurist eller advokat för rådgivning. I fall det skulle bli aktuellt för din del med juridisk hjälp kan du tex. fråga ditt försäkringsbolag hur rättsskyddet i din hemförsäkring ser ut och om du kan nyttja detta för denna fråga.

[Innehållet redigerades senast 2010-08-10 13:38]

Svara Citera Anmäl
#4
2010-09-09
23:02
suwe Inlägg: 11 Medlem: 2010-08-02
Hej! Nu har jag fått veta att det finns fler fall av liknande fuktskador i föreningen. Styrelsens policy är att lägenhetsinnehavaren är underhållsansvarig för tätskikten i badrummet. Därför skall denne riva sitt badrum, torka ut fukten, samt återställa badrummet med nya tätskikt. I de andra fallen har lägenhetsinnehavarna inte vidtagit dessa åtgärder och då har ingenting hänt. Kan styrelsen bara lämna dessa fuktskador därhän? 

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare