Bostadsrätt

Eldsprutande draken

Läst: 32021 gånger · 5 svarsinlägg

2012-01-16
10:21
Trötter Inlägg: 6 Medlem: 2011-12-30
Hej! Jag köpte min bostadsrätt 2007 och efter en omfattande renovering och inflyttning upptäckte jag ett mycket konstigt ljud som störde natt-sömnen. En granne berättade då att en pelletspanna under lägenheterna varit oerhört bullrig sedan installationen för ca 7 år sedan. Den stör periodvis samtliga i uppgången med ett ständigt vrålande läte, som inte ens öronproppar rår på nattetid. Pannan försörjer 80 lägenheter i övriga hus i området. I vår uppgång bor det 6 pers. Man eldar med olja samtidigt. Skall man accepterat en sådan "tortyr"? Styrelsen, som inte bor där, vill helst inte engagera sig och anser att byta panna skulle kosta flera miljoner. Dessutom finns det problem med andra hyresgäster. Jag vaknar ofta just av detta ljud och orkar inte vara helt social. Miljö och Hälsa i kommunen betraktar detta som en olägenhet och har beordrat styrelsen att vidtaga åtgärder och satt en "deadline" sedan länge, men det går så långsamt och man skall bara vänta på det och det osv.... Reparatören väntar ständigt på nya reservdelar delar mm.. Pannan sotas och rengörs varje vecka, men efter det blir det sämre!! Lägenheterna är från 1958 så man har lappat och lagat när det gäller värmetillförseln. Pelletscistern finns och sitter i väggen på lägenheten under min. Jag bor i vån två. Vilket ansvar hade mäklaren och säljaren att informera om detta och är det en konsumentfråga? Dessutom har kommunen nyligen gjort radonmätningar, dock inte i min lägenhet. Nyligen rådfrågade jag brandmyndigheten i kommunen om de kontrollerar anläggningen regelbundet men jag fick svaret nej, att det är Riksbyggens ansvar helt och hållet. Jag skulle vara skyddad i bostaden även om det skulle brinna i silon. ?? Om jag säljer lägenheten blir någon annan drabbad. Kan detta räknas som ett dolt fel? Den firma som mätt ljudet i lägenheten hävdar att det inte ligger över gränsvärdet men jag vet att det varierar ständigt.
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2012-02-23 11:50]
Svara Citera Anmäl
#1
2012-01-24
10:31
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Hej!
Dolda fel, är sådana fel som man inte, trots en noggrann undersökning, kan upptäcka. Huruvida ert buller är av sådan karaktär kan jag inte svara på. Det är köplagen som reglerar din reklamationsrätt gentemot säljaren, och enligt den kan du klaga på dolda fel i upp till 2 år från köpet, om ni inte avtalat om något annat.
Mäklaren kontrollerar normalt inte fastigheten eller bostadsrätten.
Mäklaren kontrollerar normalt inte heller att säljarens uppgifter om objektet är korrekta.
Mäklaren utför ingen besiktning av fastigheten eller lägenheten och har ingen skyldighet att undersöka objektet närmare.
Mäklaren ska försöka få säljaren att lämna uppgifter om objektet som kan antas vara av betydelse för köparen.
Mäklaren ska göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett korrekt sätt. Om mäklaren misstänker att säljarens uppgifter inte stämmer, ska denne själv kolla upp informationen. Om mäklaren brister i denna kontroll kan han/hon bli ansvarig.

Om säljaren lämnat en felaktig uppgift kan köparen ha rätt till prisavdrag eller vid allvarliga fel, hävning.
Beträffande mätning av buller så hänvisar jag till Socialstyrelsens allmänna råd för buller inomhus (SOSFS 2005:6.
Om du vid en eventuell framtida försäljning informerar om oljudet, så kan det aldrig bli frågan om ett dolt fel.
Om du är i tvist med föreningen för att de inte ser till att bostaden motsvarar det du har rätt att kräva bl a i förhållande till vilken ljudnivå som är acceptabel kan du vända dig till Hyresnämnden som kostnadsfritt kan medla i tvister som rör ditt förhållande till föreningen eller - i förlängningen - föreningens underlåtenhet att ingripa mot ett missförhållande. Du kan läsa mer om detta på Hyresnämndens hemsida http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadsratt_ny/Hyresnamndens-roll/

[Innehållet redigerades senast 2012-01-24 10:42]

Svara Citera Anmäl
#2
2012-01-24
14:59
Trötter Inlägg: 6 Medlem: 2011-12-30
Tack för svar!
Det är sent att reklamera efter 5 år. Jag kostade på lägenheten mycket före inflyttning, då kunde jag inte låta köpet gå tillbaks.Säljarens ombud sa vid förfrågan att "bullret" kommit efter att jag flyttat in, eftersom pannan gått sönder.. Det är ju enbart en juridisk person, Riksbyggen, som ansvarar för skötsel och beslut om den störande pelletsbrännaren och som förorsakar "olägenheten.
Vi i uppgången får ingen information alls, eller kompensation.

Jag skall försöka med Hyresnämnden och den förtryckta blanketten.

Svara Citera Anmäl
#3
2012-01-24
14:59
Trötter Inlägg: 6 Medlem: 2011-12-30

Svara Citera Anmäl
#4
2012-02-22
15:21
Trötter Inlägg: 6 Medlem: 2011-12-30
Hej!
Hyresnämnden är kontaktad och har skickat kallelse till Styrelse och fastighetsägare, dock ej till mig, angående medling. Såvitt jag vet har inte någon svarat på nämndens brev ännu. Vad händer om de vägrar eller anser att det blir för dyrt?

Svara Citera Anmäl
#5
2012-02-23
11:50
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Om oljudet är så störande att det orsakar en boendemiljö som inte är acceptabel, utifrån de regler som finns, så kan fastighetsägaren, föreningen, tvingas att göra något åt situationen. I ditt fall har Miljö och Hälsa i din kommunen tydligen bedömt detta som en olägenhet och har beordrat styrelsen att vidtaga åtgärder, och dessutom satt en "deadline", vilket du kan använda som argument för att något måste göras åt problemet före "deadline". Händer inget före denna tidpunkt bör du kontakta kommunen och fråga vilka påtryckningsmedel de har. Vid tvist kan du vända dig till Bostadsrättsnämnden http://bostadsrattsnamnden.se/ som kan pröva tvisten.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare