Bostadsrätt

Ersättningsskyldig för fuktskada eller ej

Läst: 31952 gånger · 2 svarsinlägg

2012-02-29
12:12
Olov Inlägg: 2 Medlem: 2012-02-29
Hej, min flickvän äger en borätt sedan ca 4 år. Lägenheten såg fin ut och hon ansåg därför att inte fann någon ytterligare anledning till besiktning av den. Hon upptäckte för en tid sedan att en klinkersplatta satt löst i badrummet. I Oktober 2011 tog vi bort plattan och konstaterade att det fanns fukt under den. Vi tog bort ytterligare plattor, som också visade sig sitta löst efter att ha brutit bort plattan bredvid, och konstaterade att det fanns fukt under klinkersgolvet i en större yta av badrummet. Vid detta tillfälle slutade flickvännen att duscha i badrummet och flyttade ut från lägenheten, vi kontaktade föreningen som rekommenderade att vi anlitade en firma för fuktmätning. Efter oberoende fuktmätning som också konstaterat fukt i badrummet bad vi föreningen om hjälp att torka ut och återställa fram till ytskiktet. Styrelsen beslutade dock att borättsinnehavaren anses vållande till fuktskadan och att hon ska stå för återställandet. Som motivering har styrelsen två argument: - I samband med annat jobb gjordes en enklare fuktmätning år 2007 i alla lägenheter. Den indikerade ett förhöjt fuktvärde, två på en tregradig skala, vilket innebär att ”renovering bör planeras”. Detta ska ha meddelats genom att ett utdrag av protokollet från denna mätning lämnats till borättsinnehavaren. - Vid köpet borde en besiktning ha gjorts eftersom borättsinnehavaren ansvarar för badrummet inklusive tätskiktet. Vi har varit i kontakt med tidigare ägare som ägde lägenheten år 2007. Han säger sig inte känna till något om att en fuktmätning gjorts eller dess resultat. Föreningen har haft dessa uppgifter hela tiden men de har aldrig kommit min flickvän till del. Som jag ser det finns heller inga garantier för att en eventuell besiktning då hon köpte lägenheten skulle ha upptäckt begynnande problem. Vi har anlitat rekommenderad hantverkare av föreningen för att riva ur badrummet och just nu står en byggfläkt och går för upptorkning innan återställandet kan komma igång. Fakturan går till föreningen och föreningen avser att skicka den vidare till min flickvän. Badrummet gjordes år 1995 i samband med stambyte med föreningen som uppdragsgivare. Efter att ha pratat med hantverkaren kan vi konstatera att de tätskikt som gjordes på den tiden var inte tillräckligt bra – många lägenheter i föreningen har eller har haft samma problem och att anledningen att klinkerplattan satt löst var p.g.a. fukt som redan fanns där. Kan min flickvän verkligen bli ersättningsskyldig då hon hela tiden handlat efter bästa vetskap och förmåga? Vore väldigt tacksam för svar. Tack på förhand. Mvh Olov
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2012-03-12 20:46]
Svara Citera Anmäl
#1
2012-03-09
16:14
Olov Inlägg: 2 Medlem: 2012-02-29
Hej,

Nu har badrummet torkat upp och hantverkaren har kommit igång med att återställa. Snart blir betalningsfrågan väldigt aktuell. Vore väldigt tacksam för synpunkter på ovanstående. Finns där annars någon som har bra tips på hur vi bäst går vidare?

Mvh Olov

[Innehållet redigerades senast 2012-03-09 16:53]

Svara Citera Anmäl
#2
2012-03-12
20:46
Collin Inlägg: 368 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hur & när vattenskadan har uppkommit är avgörande för vem som skall bekosta åtgärdande av denna. Frågor eller tvister som handlar om sådana här saker är ofta komplicerade och mitt råd är att ni med fördel gärna kan ta kontakt med en advokat eller jurist som jobbar med fastighetsjuridik för ett rådgivningssamtal, speciellt om det är kostsamt att rätta till skadan. Ibland kan det löna sig att ta hjälp att juridisk expertis även om det kan vara kostsamt. Hemförsäkringen kan eventuellt täcka en del av kostnaden.

Läs mer under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Problem-med-foreningen/

Jag kan inte utläsa om ni har variti kontakt med ert försäkringsbolag angående vattenskadan eller inte? Kontakta även ditt försäkringsbolag för information om rättsskydd i din hemförsäkring.

Generellt sett kan jag dock säga att för reparationer orsakade av vattenskador svarar bostadsrättshavaren om skadan har uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, eller om den har uppkommit av någon annan som bostadsrättshavaren har inrymt i lägeneheten eller om någon som för hans räkning utfört arbete i lägenheten. Det här framgår av Bostadsrättslagen, och är inte en exakt lydelse (7 kapitlet 12§). Om inte skadan uppkommit på något av ovanstående sätt kan alltså en bostadsrättsförening få svara för kostnaderna.För att förtydliga innebär detta att föreningens ansvar gäller enligt Bostadsrättslagen endast för vattenledningsskador på stamledningen(som är satt under tryck) och inte för vattenskador överlag. Mycket av ansvaret hamnar alltså på bostadsrättsinnehavaren själv.


Utgångspunkten är att en bostadsrätt säljs i befintligt skick och skall vara i avtalsenligt skick. När det gäller den förre ägarnes eventuella ansvar så gäller vid köp och försäljning av en bostadsrätt att man har en upplysningsskyldighet som säljare och en undersökningsplikt som köpare. Köpare har en långtgående undersökningsplikt. En köpare bör noga undersöka lägenheten mycket noga innan köp. Utgångspunkten är att en köpare i efterhand inte kan få ersättning för fel som säljaren har upplyst om eller för fel köparen förbisett eller borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av lägenheten. Man kan alltså bli skyldiga att betala för att åtgärda en vattenskada som man själv inte har orsakat. Ni kan läsa mer om detta på omboende: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Undersokningsplikt-och-besiktning/

När det gäller eventuellt dolda fel i bostadsrätt kan ni läsa innebörden av det under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

För övrigt kan det vara bra att i sådana här frågor dokumentera och spara allt som rör vattenskadan skriftligt, exempelvis er kommunikation med styrelsen, förre ägaren mm. Så att ni har allt på papper.

Även en del tidigare inlägg i forumet kan vara bra att läsa exempelvis:http://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=1687

Du kan även söka efter fler inlägg som besvarats och handlar om likande frågor.

[Innehållet redigerades senast 2012-03-20 12:07]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare