Bostadsrätt

Ansvar för invändiga reparationer efter takläckor?

Läst: 34302 gånger · 5 svarsinlägg

2012-03-26
12:04
Kristina Inlägg: 2 Medlem: 2012-03-26
Hej! Vi bor högst upp i ett ca 10 år gammalt hus. Under tiden vi har bott här (i princip sedan huset byggdes) har det ett flertal gånger läckt in vatten i vår lägenhet genom yttertaket, t.ex. vid kraftigt regn eller snösmältning. Föreningen har vidtagit åtgärder för yttertaket men läckorna har kommit tillbaka. Fram till 2010 var det aldrig tal om att vi själva skulle stå för de invändiga skadorna i vår lägenhet, utan det kom någon och målade våra innertak (vet inte om det var på föreningens eller byggherrens initiativ). Vid snösmältningen våren 2010 läckte taket igen och värre än någonsin. Det läckte in i alla rum under flera veckors tid och i två rum blev det stora skador både på innertak och tapeter. Föreningen hade vid tillfället inte avtal med någon takskottningsfirma vilket fick till följd att det dröjde ca 5 dagar från att vattnet började rinna in i vår lägenhet innan taken blev skottade. Eftersom det var mycket snö på taken bidrog denna fördröjning enligt vår uppfattning till att skadorna blev så stora. Föreningen lät senare utföra fuktmätning i vår lägenhet som visade på normala värden. Föreningen har i informationsbrev till oss medlemmar försommaren 2010 skrivit att föreningens besiktning av yttertaken efter läckorna visat på både konstruktionsfel och hugghål efter takskottare, samt att besiktning av taken under perioden innan läckorna av olika skäl har gjorts i mindre omfattning än vad som varit normalt. Föreningen la om yttertaket våren 2011. Sedan dess har vi haft ytterligare en mindre läcka som enligt uppgift berodde på en miss i takomläggningen som nu har åtgärdats. Nu säger styrelsen att vi själva ska stå för de invändiga reparationerna av ytskikten i vår lägenhet. Det innebär lagning av sprickor och bubblor i taken samt målning och tapetsering. De hänvisar till stadgarna. Vi är väl medvetna om att stadgarna säger att vi som bostadsrättsinnehavare är ansvariga för ytskikten, men hemförsäkringen täcker inte vattenskador som orsakats av yttre läckor, och som vi har förstått det beror det på att man måste underhålla sitt tak. Men vi kan ju inte själva beställa underhåll eller besiktning av fastighetens yttertak. Det är föreningens ansvar och om föreningen har anlitat takskottare som huggit hål i taket och sedan inte besiktigat i tillräcklig omfattning borde det innebära att föreningen brustit i underhållet. Även konstruktionsfel borde ha upptäckts och åtgärdats mycket tidigare eftersom vårt tak har läckt många gånger. Skulle vilja ha tips och råd om hur vi kan gå vidare, samt gärna utlåtande från någon sakkunnig om i fall det är troligt att vi har rätt i vår uppfattning att föreningen borde stå för detta. Det skulle också vara intressant om det finns dokumentation någonstans angående liknande fall, t.ex. rättsfall.
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2014-02-03 16:45]
Svara Citera Anmäl
#1
2012-03-28
14:57
Collin Inlägg: 405 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
En BRF har ansvar för som ni redan är inne på i ert inlägg yttre underhåll/reparationer och BR-innehavaren svarar för de inre, enligt huvudregeln i bostadsrättslagen. Som jag kan förstå frågan är de invändiga problem ni fått i lägenheten följdfel/problem av yttertaket varvid ansvaret kan ligga på BRF om de åsidosatt sitt underhållsansvar även om BR-innehavaren enligt stadgarna som BRF hänvisar till har ansvar för inre underhåll av ytskikten av lägenheten. Läs mer på omboende http://www.omboende.se/sv/Aga1/Bostadsratt/Bostadsrattshavarens-skyldigheter/

Om detta beror på försummelse från BRF sida har ni förmodligen rätt till ersättning för den uppkomna skadan i lägenheten. Framförallt bör påpekas att det är föreningen som har ansvar för det yttre underhållet och att det sköts, däribland att yttertaket är tätt. Ditt ansvar som BR-innehavare omfattar endast det inre och precis som du är inne på bör som jag ser det ni inte hållas ansvariga för skador som uppstått genom ett yttre fel. Har skadorna i en lägenhet uppkommit till följd av att bostadsrättsföreningen har eftersatt sin reparationsskyldighet/underhållsansvar ska en förening ersätta bostadsrättsinnehavaren för dennes reparationskostnader. Ett exempel på detta skulle tex kunna vara att en föreningen har låtit bli att reparera taket trots eventuell vetskap om att det läcker och bostadsrättshavaren på grund av takläckage drabbas av en vattenskada i lägenheten. Mer om respektives ansvar enligt bostadsrättslagen hittar ni på https://lagen.nu/1991:614#K7

Försäkringen skulle man kunna säga "är en fråga för sig", och om en försäkring täcker de skador som uppkommer eller ej regleras av försäkringsvillkoren. Så i detta fall låter det som om det är BRF som ska ta kontakta med sitt försäkringsbolag för information om vad föreningens försäkring täcker och inte täcker.

[Innehållet redigerades senast 2012-03-28 18:52]

Svara Citera Anmäl
#2
2012-03-31
12:19
Kristina Inlägg: 2 Medlem: 2012-03-26
Tack för svaret. Om vi är oense med vår förening i den här frågan, måste vi gå till domstol då eller finns det något enklare sätt att lösa tvisten?

Svara Citera Anmäl
#3
2014-02-01
08:49
Ansjov Inlägg: 1 Medlem: 2014-02-01
Vi har drabbats av exakt samma sak. Entreprenör som styrelsen anlitat har gjort en inadekvat renovering av balkonger ovanför oss flera gånger med läckage in genom vårt tak flera gånger som följd. Brf anser att vi själva ska betala våra ytskikt, vilket kommer innefatta rivning av hela taket, byggfläktar och evakuering. Hemförsäkringen täcker mycket riktigt inte detta. Hur har det gått för er, Kristina? Har ni löst tvisten? Hur? Någon annan som har råd till oss?

Svara Citera Anmäl
#4
2014-02-03
16:45
Collin Inlägg: 405 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej igen, i denna tråd kan ni läsa om olika vägar för tvistlösning när man är i tvist med en förening, det finns alternativa vägar, http://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2185&rp=1&eventtype=event1
Det finns även en länk till en sida på omboende.se med mer info i tråden.

Svara Citera Anmäl
#5
2014-02-18
22:25
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
@Ansjov: I ditt fall räcker det inte enbart att titta på stadga och Bostadsrättslag. I och med att föreningen har ingått ett entreprenadavtal med en entreprenör för renovering av balkonger (eller menar du egentligen terrasser?), och det avtalet har en garantiklausul samt en ansvarstid, så måste du kolla om det fortsatt finns rättsverkan kvar i detta avtal. Ofta, om det är en totalentreprenad, är garantitiden 5 år, och ansvarstiden 10 år.
Din part är i första hand styrelsen, du skall kräva att de riktar krav på entreprenören om ersättning till dig och dina skador. Hjälper de inte dig med detta, så finns det nu rättsfall som ger dig rätten att själv rikta detta krav på föreningens entreprenör. Be styrelsen om kontaktuppgifter.
Fler tips: Försäkra dig om att orsaken till läckagen är åtgärdade först, innan du reparerar i din lägenhet. Det är alltid lättare att rikta ekonomiska krav, än att sitta still och kräva att få hjälp. Alltså, ställ kravet att entreprenören kommer och åtgärdar, ge rimlig tid, men sätt ett slutdatum: Inom 6 veckor te x. Har han inte kommit, anlita egen entreprenör, betala, och rikta krav om ersättning till entreprenören.
En bra styrelse i en bra förening, tar striden med föreningens entreprenör. Det är deras skyldighet egentligen. Alltid styrelsen först! Föreningens entreprenör endast i undantagsfall.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare