Bostadsrätt

Fel i fläktsystemet i nyproducerad bostadsrätt

Läst: 16727 gånger · 1 svarsinlägg

2012-08-24
08:42
bobra Inlägg: 1 Medlem: 2012-08-24
Hej. Jag har köpt en helt nyproducerad bostadsrätt byggd av Peab. Bara någon vecka efter inflytt märkte jag att det droppade från köksfläkten som också styr ventilationen i lägenheten. De första tillfällena detta hände trodde man att det var kondens som orsakade droppandet och gjorde några inställningar så att detta inte skulle ske igen. När det ändå hände igen trodde man att det var fläkten det berodde på och den byttes ut. Även ett köksskåp fick bytas ut pga vattenskador. Nu trodde man att problemet var löst. Så var det icke. Medan jag var bortrest i sommar hade det droppat så mycket att två köksskåp samt diskbänksskivan blev vattenskadade. Nu kom man fram till att regn var orsaken, någonstans i systemet fanns en "läcka". Något som inte kunde hända i ett slutet system. Man kom och fixade "läcksn" och nu ska det inte kunna hända igen. Min fråga gäller den oro jag känner för detta samt om och vilken ersättning jag har rätt till. Representant för Peab menar att problemet nu förhoppningsvis är avklarat. Kan jag vara säker på det? Jag har varit tvungen att ringa flera samtal, gå hem från jobb för att möta reparatörer och förklara problemet, torka, städa undan, plocka i och ur skåp mm. Allt detta har kostat mig tid och pengar. Men framför allt oroar jag mig för att andra problem kan uppstå pga detta. Peab menar att man i normalfallet inte kompenserar för detta, men det känns inte rätt. Vad kan jag kräva av Peab?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2012-08-24 15:06]
Svara Citera Anmäl
#1
2012-08-24
15:06
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Hej!
Jag förutsätter att du köpt din nyproducerade lägenhet av bostadsrättsföreningen, vars byggande styrelse visserligen kan bestå av representanter från PEAB, men det är ändå föreningen som är din avtalspart gällande köpet.
Det är enligt 7:1 BRL föreningen som är ansvarig för att bostadsrätterna är i brukbart skick vid upplåtelsen. Enligt 2 § har du rätt att begära att föreningen åtgärdar fel och om detta inte görs kan du själv åtgärda felen på föreningens bekostnad. Åtgärdas inte felen inom skälig tid och om felen är väsentliga har du rätt att efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Du får dock inte frånträda efter att felen åtgärdats. Här låter det som att PEAB åtagit sig att åtgärda felen så då finns ingen frånträdanderätt. Om frånträdande dock är möjligt återgår bostaden till föreningen och K har då enligt 29 § rätt till skälig ersättning för detta.
Under tiden bostadsrätten är i bristfälligt skick har du rätt till nedsättning av årsavgiften enligt 7: 2 §.
Läs mer i bostadsrättslagen http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19910614.htm Någon ersättning för den tid du fått lägga ner på att plocka i och ur skåpen samt den olägenhet detta inneburit har man normalt sett inte rätt till någon ersättning för. Återkommer problemt så får du kontakta föreningen och kräva att de/alternativt PEAB åter åtgärdar felet.
Om felet beror på att föreningen varit vårdslösa eller underlåtit att sköta sitt underhåll, så kan du kräva ersättning för den ekonomiska skada som deras vårdslöshet orsakar dig. Alltså ersättning för egendom eller inredning som du själv ansvarar för och som blivit förstörd.
Ledningar för ventilation, som förser mer än en lägenhet är normalt sett något som föreningen ansvarar för att den fungerar.

[Innehållet redigerades senast 2012-08-24 15:21]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare